Trondheim: kontoreiendom, Trondheim

Forventet årlig avkastning: 9,5 %
Estimert årlig utbytte: 8,4 %
Kjøpspris: NOK 386 mill.