Basert på dagens situasjon for Silver, anbefaler Kraft Finans på generelt grunnlag at de som kan, flytter sine pensjonspenger vekk fra Silver innen nyttår dersom det ikke kommer informasjon som tilsier noe annet. Dette er også i tråd med anbefaling gitt av blant annet Forbrukerrådet.

Silver etablerte seg som en utfordrer i markedet for pensjon, men dessverre har lave renter og nye reguleringer medført at de står på randen av konkurs. Alle kunder risikerer «deltagelse» i et spleiselag når konkursen er et faktum. Anslag for tap av innestående kapital for den enkelte kunde varierer mellom 30-50%. Forutsetningene kan endre seg frem mot desember, men de som ikke vil vente og se an situasjonen bør vurdere flytting nå.

Dersom det ikke blir en løsning i favør Silver og kundene fra departementet sin side bør de som kan flytte pengene sine gjøre dette i desember.

Man kan lese mer om bakgrunnen for dette her.