Vårt nye rentefond, Kraft Høyrente, har fått en veldig god start. Fondet, som ble startet i midten av august, har siden lanseringen vært et av de aller beste rentefondene i Norge.

Etter drøyt to måneder i markedet har fondet levert en avkastning på 1,29 prosent og AUM i fondet har på den korte tiden voks til 300 millioner kroner.

Her kan du lese fondets aller første månedsrapport.

Her kan du lese mer om fondet.