Vi opplever for tiden et svært urolig marked og derfor kommer jeg med en liten oppdatering på situasjonen til Kraft Høyrente.

Coronaviruset og fallet i oljeprisen har bidratt til et markant fall i både aksje- og kredittmarkedet. Dette har påvirket Kraft Høyrente, som også har opplevd et fall de siste ukene. Sammenlignet med markedet generelt har vi imidlertid klart oss greit, og jeg er trygg på at vi skal komme oss godt igjennom uroen som nå preger markedet.

Coronaviruset kommer før eller siden til å gå over, og verken Opec eller Russland kan over tid leve med en oljepris langt nede på 30-tallet. I tillegg har myndigheter over hele verden allerede begynt å stimulere økonomien i form av rentekutt og offentlige investeringer.

Solid portefølje

Porteføljen til Kraft Høyrente er imidlertid hovedgrunnen til at jeg føler meg trygg på at vi kommer styrket ut av dette. Ja, vi er også påvirket av urolighetene i markedet, men det er ingenting galt med porteføljen vår. Underliggende er den meget velfungerende.

Korreksjonen vi opplever nå er drevet av reprisingen av risiko i det globale kapitalmarkedet, og har ingen relasjon til enkeltnavn i vår portefølje. Alle selskaper i porteføljen har levert tall for fjerde kvartal og generelt har resultatene vært i tråd med forventninger, eller bedre.

Vi har tatt alle mulige forholdsregler for å posisjonere oss defensivt i denne fasen. Der hvor det har vært nødvendig har vi rotert på porteføljen, og samtidig har vi akkumulert kontanter. I tillegg har porteføljen ingen rente- eller valutarisiko, samt en løpetid på bare 2,88 år. Like viktig er det at den effektive renten øker når markedet er urolig. Det betyr at porteføljen allerede har begynt å ta igjen noe av den svekkelsen som har vært. Det har ikke blitt gjort noen store endringer i porteføljen, men tålmodig observerer vi markedet og avventer mer informasjon om coronaviruset og dets påvirkning på markedene. Fondet vil utnytte denne muligheten på best mulig måte til fordel for våre andelseiere, men vi vil gjøre det når tiden er riktig.

Lær av fortiden

All historikk fra tidligere korreksjoner har lært oss at markedene alltid har hentet seg inn igjen. Derfor anbefaler jeg at du forholder deg rolig til situasjonen. For året totalt sett forventer jeg fremdeles en positiv utvikling.

Jeg gjør oppmerksom på at det senere i uken vil bli sendt ut en månedsrapport for februar. Denne rapporten vil ta for seg utviklingen vi opplevde i februar. Utviklingen vi opplever nå i mars vil jeg omtale i månedsrapporten for mars, men underveis vil jeg holde deg oppdatert om det skjer nye ting som markant påvirker markedet.

Mvh

Øivind Thorstensen

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente