Kjære Kunde

Tidligere denne uken fikk dere en markedsoppdatering av meg, og jeg lovet å komme tilbake til dere hvis situasjonen utviklet seg ytterligere.
Dette brevet skrives fra hjemmekontoret, som veldig mange har blitt pålagt de siste dagene, og da kan vi trygt slå fast at situasjonen har utviklet seg ytterligere.

Siden mitt forrige brev har Norge, Europa og USA blitt kraftig rammet og lammet av coronaviruset. Noen land har vært tidlig ute, men Norge har dessverre vært veldig sene med å reagere. Derfor vil det nok for enkelte føles som at tiltakene som blir gjennomført er litt brutale.

I markedet har vi fått ett dobbeltsjokk fra corona og oljepriskrig. Det har vært store bevegelser globalt og den korreksjonen vi har sett er den nest raskeste siden 1922. Alt henger sammen med alt og derfor har både aksje- og rentemarkeder fått føle dette på kroppen.

Kom sent på banen

Etter min mening har myndighetene i Norge kommet svært sent på banen, noe som har bidratt til å forsterke korreksjonen i markedet. I dag er mer eller mindre hele landet stengt, og i storbyer er det kø for å kjøpe toalettpapir.

Utfordringen nå er at markedet blir påvirket av frykt og mangel på tillit, som igjen skaper irrasjonelle bevegelser i aksje- og rentepapirer.

Det blir heller ikke lettere når bankene sender sine meglere og tradere hjem. DNB Markets (Norges største meglerhus) har satt alle sine ansatte på hjemmekontor, som følge av påvist smitte hos en ansatt. Danske Bank, Arctic og Swedbank har gjort det samme. Selvfølgelig får dette konsekvenser for hvordan handler blir gjort.

Kraft Høyrente har også blitt rammet, men har også utført sin oppgave med å være ett rolig alternativ til aksjefond. Fondet er i seg selv et lavrisikofond, men har som mange andre rentefond opplevd en nedgang på grunn av irrasjonelle prissettinger.

Solide og trygge selskaper 

Det som er viktig å huske på er at porteføljen består av solide og trygge selskaper. Vi har ingen utsatte selskaper i vår portefølje, som for eksempel reiseliv. I tillegg har vi bare 1 prosent oljeeksponering.  Porteføljen forfaller om ca. 2,65 år og har en effektiv rente på 7,5 prosent. Det som er viktig å huske på er at porteføljen vår består av lån. Dette er juridiske avtaler og lånene skal betales tilbake med renter.

Mitt soleklare råd er å sitte rolig igjennom denne perioden og det er spesielt to grunner til akkurat det.

  1. Når oppturen kommer så vil den sannsynligvis bli like bratt som det nedturen var.
  2. Dere får løpende inntjening på den effektive renten.

Ignorer for øyeblikket den daglig NAV-utviklingen, siden den fortsatt kan svinge både opp og ned. Det som er relevant er at pengene deres er trygge i porteføljen og at dere sannsynligvis vil få de tilbakebetalt med hovedstol, renter og kursgevinst.

Jeg har vært med på flere kriser tidligere. 11. september, finanskrisen i 2008, europakrisen i 2011/12 og oljekrisen. Hver krise er annerledes. Den vi har nå er brutal og ulik de vi tidligere har vært igjennom, men vi skal komme styrket igjennom dette og ende opp med større verdier enn hva vi hadde da vi gikk inn i det.

Jeg vil komme tilbake til dere om det skulle skje ytterligere utvikling i porteføljen.

Takk for denne gang,

Mvh
Øivind Thorstensen
Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente