Kraft Finans er i dag gjort kjent med at PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen tilbyr å kjøpe alle aksjene i Boligutleie Holding 3 AS (BUH3). Tilbudsprisen er 9 kr. per aksje og oppgjøret vil skje i kontanter. Tilbudsprisen innebærer en verdi av hele BUH3 sin egenkapital til ca. NOK 1.606 millioner (basert på antall utestående aksjer). Tilbudsperioden er fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015.

Tilbudet er betinget at kjøpere oppnår akseptgrad på 57,57% av aksjene i BUH3. Øvrige betingelser og vilkår fremkommer av tilbudsdokumentet.

Kraft Finans er videre kjent med at det jobbes med alternative oppkjøpstilbud i BUH3. Vår anbefaling til aksjonærer i BUH3 er derfor å avvente signering og innsending av akseptblanketten inntil videre.

Kraft Finans vil uavhengig av eventuelle andre tilbud gjøre en uavhengig vurdering av det fremlagte tilbudet på 9 kr. per aksje, og informere om vår anbefaling når dette arbeidet er ferdigstilt.

Dersom du har spørsmål omkring dette, ta kontakt med din rådgiver.