Vi har blitt gjort kjent med at selskapet Intrinsic Oppkjøp AS har sendt brev med kjøpstilbud til aksjonærene i en rekke Obligo-forvaltede selskaper, samt andre tilsvarende strukturer. Obligo på sin side har sendt aksjonærbrev med kommentarer omkring relevante forhold ved kjøpstilbudet.

Intrinsic Oppkjøp AS ble stiftet for en måned, og baserer seg på å få videresolgt aksjene til andre investorer før de behøver å gjøre opp for den opprinnelige transaksjonen. Dersom dette ikke lykkes vil selgeren få en aksjepost i et annet selskap som ifølge Intrinsic skal børsnoteres.

Det er selvsagt positivt at det skjer noe rundt Obligo-strukturene, da dette skaper interesse og kan i beste fall medføre at andre aktører kommer på banen med nye bud og tilsvarende henvendelser. Kraft Finans er av den oppfatning at budet ikke er godt nok, verken på pris eller oppgjør. Særlig gjelder dette med usikkerhet om at man faktisk ikke mottar kontanter i salget, og at man mister råderetten over aksjene i en periode. Sistnevnte er udelt negativt ettersom det forhindrer aksjonærene fra å takke ja til andre og høyere bud i mellomtiden.

Dersom du ønsker å diskutere tilbudet med din rådgiver i lys av din unike økonomiske situasjon er du selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!