Bergen og Molde: Vestlandet Kommunebygg

Forventet årlig avkastning: 7-9 %
Estimert årlig utbytte: 6-8 %
Kjøpspris: NOK 351,5 mill.