Investeringsrådgivning

Alle som blir kunde hos Kraft Finans får sin egen personlige investeringsrådgiver.

Aktiv forvaltning

Få god risikojustert avkastning på dine midler i aktivt forvaltede aksjer og rentefond.

Risikojusterte modellporteføljer


”Bedre avkastning over tid – det er hensikten med å tilby deg rådgiver og modellportefølje fra Kraft Finans”

Investorer som opererer på egenhånd har lettere for å gå i de typiske fallgruvene. Vår erfaring tilsier at investor da ofte enten kommer inn mot slutten av en stigende syklus, eller velger svært risikoutsatte regioner eller bransjer.

Modellportefølje
verdipapirfond


For deg som ønsker en aktiv forvaltningsfilosofi i enten aksjefond eller rentefond.

Les mer

Modellportefølje
høyrentefond


For deg som ønsker mindre risiko enn i aksjemarkedet, men bedre avkasting enn i bank.

Les mer

Modellportefølje
indeksfond


For deg som ønsker passiv forvaltning knyttet til den langsiktige delen av porteføljen.

Les mer