Rådgivning

“Vi plukker de beste produktene, og gir råd rundt timing og vektinger ut fra markedsforventninger.”

Vi mener at rentefond, obligasjonsfond, aksjefond, børsnoterte fond (ETF) og enkeltaksjer er sentrale deler av en investors portefølje, og verdsetter den likviditeten disse representerer.
 
Spør oss om råd!

Les mer

Aktiv forvaltning

”Gjennom aktivt forvaltede aksjer og rentefond kan du få risikojustert avkastning på dine midler.”

Vi tilpasser formuesfordelingen gjennom en forsiktig, en balansert og en offensiv modellportefølje forvaltet av oss. I tillegg vil vi ha en modellportefølje med kun aksjer. Rentedelen vil bli fordelt i minimum tre rentefond.

Les mer

Investeringsrådgivning


“Vi plukker de beste produktene, og gir råd rundt timing og vektinger ut fra markedsforventninger.”

Vi mener at rentefond, obligasjonsfond, aksjefond, børsnoterte fond (ETF) og enkeltaksjer er sentrale deler av en investors portefølje, og verdsetter den likviditeten disse representerer. Spør oss om råd!

Les mer

Aktiv forvaltning


”Gjennom aktivt forvaltede aksjer og rentefond kan du få  risikojustert avkastningen på dine midler.”

Vi tilpasser formuesfordelingen gjennom en forsiktig, en balansert og en offensiv modellportefølje forvaltet av oss. I tillegg vil vi ha en modellportefølje med kun aksjer. Rentedelen vil bli fordelt i minimum tre rentefond.

Les mer

Meglerbord


”Et tilbud til deg som handler mye og ofte, og har vilje og økonomisk evne til å ta risiko.”

Kraft Markets er vårt meglerbord. Dette er et tilbud til kunder med et mer kortsiktig perspektiv i sin investeringsstrategi. Du benytter enten meglernes ekspertise og erfaring eller kan selv handle på marginkonto på nett 24 timer i døgnet.

Saxo Trader GO


Risikojusterte modellporteføljer


”Bedre avkastning over tid – det er hensikten med å tilby deg rådgiver og modellportefølje fra Kraft Finans”

Investorer som opererer på egenhånd har lettere for å gå i de typiske fallgruvene. Vår erfaring tilsier at investor da ofte enten kommer inn mot slutten av en stigende syklus, eller velger svært risikoutsatte regioner eller bransjer.

Modellportefølje
verdipapirfond


For deg som ønsker en aktiv forvaltningsfilosofi i enten aksjefond eller rentefond.

Les mer

Modellportefølje
høyrentefond


For deg som ønsker mindre risiko enn i aksjemarkedet, men bedre avkasting enn i bank.

Les mer

Modellportefølje
indeksfond


For deg som ønsker passiv forvaltning knyttet til den langsiktige delen av porteføljen.

Les mer