Det kom i går et nytt og forhøyet bud fra tyske Patrizia via Danske Bank på aksjene i Boligutleie Holding III AS. Tilbudet ble denne gang høynet fra 10,55 til 10,85 per aksje. Akseptfristen for dette er fortsatt 13. mai kl. 17:30 – altså i dag! Budets eneste forbehold er at Patrizia mottar aksepter for totalt 57,57% av selskapet, og oppgjøret finner sted rundt 20. mai. Styret i selskapet har enstemmig valgt å anbefale dette budet.

Uavhengig av dette har Kraft Finans vurdert tilbudet om 10,85 per aksje og stiller seg positiv til dette. Kraft Finans anbefaler derfor samtlige av våre kunder om å akseptere budet fra Patrizia i dag.