Konsesjonen gir tillatelse til følgende:

Kraft Finans sin konsesjon gir tillatelse til å yte følgende tjenester:

Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1)
Nr 1: ordreformidling
Nr 4: aktiv forvaltning
Nr 5: investeringsrådgivning

Tilknyttede tjenester, vphl. § 2-6 (2)
Nr 5: utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter
Nr 6: tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti