Konsesjoner:

Kraft Finans står under tilsyn av Finanstilsynet. Foretaket har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester:

Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1)
Nr 1: ordreformidling

Nr 4: aktiv forvaltning

Nr 5: investeringsrådgivning

Nr 7: plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

 

Tilknyttede tjenester, vphl. § 2-6 (1)

Nr. 1: oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter på kunders vegne, inkludert forvaltning av kontanter og sikkerhetsstillelse, samt andre forvaltningstjenester

Nr 3: rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp

Nr 5: utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Nr 6: tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

 

Vi gjør oppmerksom på at vi, som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge, tar lydopptak av alle telefonsamtaler med våre ansatte som yter investeringstjenester. Opptakene blir lagret i minimum 5 år. For mer informasjon, ta kontakt med Compliance på adv@kraftfinans.no.