Din egen investeringsrådgiver

Alle som blir kunde hos Kraft Finans får sin egen personlige investeringsrådgiver, og alt starter med en dialog på telefon eller i et møte.  Sammen kartlegger man blant annet din økonomiske situasjon, hvilken risiko du er best tjent med og mål for avkastning. Basert på informasjonen som kommer frem vil investeringsrådgiveren anbefale en skreddersydd løsning med produkter som er egnet for deg som kunde.

Våre investeringsrådgivere kan velge blant en rekke ulike aktivaklasser for å sette sammen en løsning som er tilpasset din situasjon og preferanser. Innen likvide investeringer tilbys rentefond, obligasjonsfond, aksjefond og indeksfond. Denne type plasseringer tilbys via modellporteføljer og enkeltfond. I tillegg tilbys investeringer i enkeltaksjer, men denne type plassering anbefales i hovedsak via tjenesten aktiv forvaltning.

Individuelle porteføljer

Rådgiver vil sammen med kunden sette opp totalporteføljen.

Kundene i Kraft Finans har også tilgang til alternative plasseringer, for eksempel unoterte eiendomsinvesteringer. Denne type produkt kan være et godt supplement til øvrige aktiva klasser og bidra til en mer diversifisert og solid totalportefølje. Denne type investeringer omsettes mindre hyppig  og vil ofte ha perioder med lav eller ingen likviditet. Investorer må derfor være innstilt på å sitte gjennom produktets levetid. Georg Gøllner, leder seleksjon, er ansvarlig for utvalg og seleksjon av modellporteføljer og anbefalte enkeltfond. Anbefalinger og eventuelle endringer i modellporteføljer, enkeltfond og alternative investeringer legges frem for en investeringskomité som vurderer og godkjenner før endringer blir gjennomført.

Eiendommer og alternativer

Eiendom,
unoterte aksjer

Obligasjoner

Totalportefølje (eksempel)

Aktiv forvaltning 30%
Modellportefølje, fond 30%
Eiendom 10%
Aksjer 10%
Enkeltfond 10%
Obligasjoner 10%

Aksjer og renter


Få god risikojustert avkastning på dine midler i en aktivt forvaltet portefølje av aksjer og rentefond.

Les mer

Eiendom


Et godt supplement til øvrige aktiva klasser og bidrar til en mer diversifisert og solid totalportefølje.

Les mer

Fond


Vårt utgangspunkt for å benytte modellporteføljer er å skape bedre avkastning over tid.

Les mer

Verdien av egen investeringsrådgiver

Gir deg en helhetlig plan over forvaltningen av din formue som tar hensyn til:

 • Individuelle krav.
 • Avkastning.
 • Risiko.

Investeringsplanen tar også hensyn til og tilpasses de til enhver tid gjeldende:

 • Markeds- og finanslovgivning.
 • Skatteregler.
 • Pensjonsregler.

Aktive og oppdaterte rådgivere:

 • Opp eller ned vekting andel aksjer avhengig av porteføljens utvikling, samt markedsutsikter og forventninger.
 • Fortløpende analyse og utskifting eller justering av fond og underliggende fonds vekting i porteføljen.
 • Våre rådgivere har kun 80 til 100 kunder i porteføljene sine.
 • Alle investeringsrådgivere er autoriserte og er godt utdannet.
 • Alle rådgivere har solid erfaring og kommer fra noen av de største finansinstitusjonene i Norge.

Verdien av oppfølging

Oppfølgingen kan skreddersys etter eget ønske.

Ukes- og månedsrapporter som sendes på e-post.

Månedlig eller kvartalsvis gjennomgang av porteføljen og resultater på telefon.

To til tre fysiske årlige møter med gjennomgang av portefølje, resultat og markedssyn.

Ad hoc oppfølging via telefon ved spesielle markedsreaksjoner eller anbefalte endringer i porteføljen.

Daglige oppdateringer av porteføljen via innlogging på kraftfinans.no

Din rådgiver er alltid tilgjengelig og kun en telefonsamtale unna.