Innen likvide investeringer kan Kraft Finans tilby investeringer i enkeltaksjer. Denne type plassering anbefales i hovedsak via tjenesten Aktiv Forvaltning.

Aktiv Forvaltning er forvaltning av verdipapirer hvor forvalteren tar aktive valg når han bestemmer porteføljens sammensetning – i motsetning til indeksfond som etterligner markedet i oppbyggingen av porteføljen.

Gjennom tjenesten Aktiv Forvaltning vil aksjeinvesteringene bestå av en portefølje bestående av et begrenset antall aksjer (20 til 40).

I Aktiv Forvaltning kan porteføljen tilpasses slik at den passer dine preferanser, forventninger til avkastning og din risikotoleranse. Porteføljen vil da enten bestå av 100 prosent aksjer eller en kombinasjon av aksjeinvesteringer og rentepapirer.

Filosofi

Her kan du lese mer om vår investeringsfilosofi

Les mer

Porteføljer

  • PREFERANSER
  • FORVENTNINGER TIL AVKASTNING
  • RISIKOTOLERANSE

Forsiktig


Aksjer 30%
Rentefond 70%

Balansert


Aksjer 50%
Rentefond 50%

Offensiv


Aksjer 70%
Rentefond 30%

100% aksjer


Aksjer 100%
Rentefond 0%

Eiendom

Et godt supplement til øvrige aktivaklasser og bidrar til en mer diversifisert og solid totalportefølje

Les mer

Fond

Vårt utgangspunkt for å benytte modellporteføljer er å skape bedre avkastning over tid.

Les mer