Selvstendig


”Vårt eneste mål er å finne gode produkter som du kan investere i.”

Som selvstendig aktør på markedet kan Kraft Finans velge blant leverandører og produkter basert på kvalitetskriterier i motsetning til konkurrenter som ofte må ta hensyn til eierforhold i sitt tilbud til kunder.

Kompetent


Du kan føle deg trygg på våre råd. Vi har god kunnskap om markedet og produktene.

Samtlige av våre rådgivere har høyere utdanning innenfor økonomiske fag og har bestått autoriseringen som kreves for å kunne gi gode råd på en forståelig måte.

Aktiv


”Vi i Kraft Finans følger markedene og produktene tett, og holder deg oppdatert.”

Som kunde hos oss får du løpende oppfølging av rådgiver med relevant informasjon knyttet til dine plasseringer. Rådgiver tar også kontakt dersom det inntreffer hendelser som gjør at man anbefaler endringer i porteføljen.

En kundeorientert rådgiver

Vi i Kraft Finans setter kundeorientert rådgivning øverst av våre prioriteringer. For deg som kunde innebærer det blant annet at våre råd skal være konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre. Hos oss tar vi kun betalt fra en part for våre tjenester. Det vil si at når kunden belastes vårt honorar, betaler vi alle eventuelle returprovisjoner fra våre leverandører tilbake til kunden. Våre kostnader og eventuelle returprovisjoner kan variere mellom ulike produktgrupper.

Som en selvstendig aktør på markedet kan Kraft Finans velge produkter basert på kvalitetskriterier, og behøver ikke å måtte ta hensyn til eierforhold som bank eller andre aktører ofte må. Vårt eneste mål er å finne gode produkter som våre kunder kan investere i. Som kunde kan du derfor være trygg på at vi velger produkter og rådgir deg ut fra dine formål med investeringen.

En kompetent lagspiller

For at våre kunder skal føle trygghet til de rådene vi gir, må vi ha god kunnskap om både markedet og produktene. Samtlige av våre meglere og rådgivere har høyere utdanning innenfor økonomiske fag og har bestått autoriseringen som kreves for å kunne gi gode råd på en forståelig måte.

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som skal fremme og sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere.

En felles minstestandard og en felles test av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet. Autoriseringen skal bidra til tillit til rådene som gis. Kraft Finans er gjennom sitt medlemskap ansvarlig for at kravene i ordningen overholdes av samtlige ansatte.

Verdipapirforetakenes Forbund har en tilsvarende ordning, blant annet for meglere, som vi også er medlem av.

En aktiv veileder

Alle våre kunder ønsker best mulig utvikling for seg og investeringene sine. Noen av våre kunder har samtidig liten interesse eller lav kompetanse knyttet til verdipapirmarkedene, mens andre igjen har god innsikt, men mangler tid til å følge med. Markedene blir påvirket av mange faktorer daglig. Dersom man ikke har tid, innsikt eller interesse blir det raskt en uoverkommelig oppgave å følge med og ta gode avgjørelse til riktige tidspunkt.

Vi i Kraft Finans følger markedene aktivt og gjør våre analyser basert på erfaring og kunnskap blant våre ansatte. Sammen med innspill fra ulike leverandører setter det oss i stand til å gi deg som kunde et oppdatert bilde av hvordan vi mener du bør forvalte pengene dine.

Som kunde får du jevnlig tilsendt relevant informasjon knyttet til dine plasseringer, og ved behov sender vi ut kommentarer knyttet til aktuelle hendelser. Våre investeringsrådgivere og meglere tar også aktivt kontakt med deg utover avtalt oppfølging dersom det er endringer i markedet som tilsier at du bør gjøre forandringer i din portefølje.