Personvernpolicy

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

Det er Kraft Finans AS som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Opplysninger om et kundeforhold benyttes til flere formål:

For å oppfylle forpliktelser vi som selskap har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.
Selskapet vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Selskapet vil også registrere opplysninger om personer som Selskapet har hatt dialog med men ikke har inngått avtale med. Dette for å kunne dokumentere forholdet for ettertiden.

Kundeoppfølging og markedsføring

Kraft Finans AS gir deg informasjon om produkter og tjenester innen de produktene hvor vi har et avtaleforhold. Selskapets produkter deles i følgende kategorier: Likvide og alternative investeringer.

Kraft Finans AS formidler aksjer, ETF og verdipapirfond på vegne av Nordnet Bank AS, valuta, obligasjoner, CFD, ETF og aksjer fra Saxo Bank AS, pensjon og forsikringsspareprodukter fra Nordnet Livsforsikring ASA. Disse selskapene er ansvarlig for forvaltning av produktene Selskapet formidler, og den behandling av personopplysninger som skjer i den forbindelse.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Kraft Finans AS behandler personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Selskapet vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Selskapet er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Selskapet vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Når du besøker Kraft Finans AS sine nettsteder (eksempelvis www.kraftfinans.no) registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en «Cookie». En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en Cookie som gjør at nettsteder for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist.

Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne på nettsidene våre, hva vi bruker eller kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker KRAFT FINANS AS på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

  • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller
  • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Hvordan vi samler og lagrer opplysninger om deg

Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller din IP-adresse. Datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er ikke kryptert. Data blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet.

Formålene og hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet

For øyeblikket benytter vi oss ikke av data som samles inn på nettstedet. Men dette kan forandre seg i fremtiden.

Data om din web-adferd kan da bli brukt til ulike formål som:

  • Analytiske formål
  • Tekniske formål
  • Personlige tilpasninger
  • Markedsføring

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere

Bruk av informasjonskapsler gjør at du kan få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Dette kan endres ved å gjøre endringer i innstillinger for din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

Lydopptak:

Selskapet er pålagt å gjøre opptak av telefonsamtalen når du som kunde får råd om sparing eller plassering. Kraft Finans AS gjør opptak av samtaler som du har med formuesforvaltere og meglere. Vi gjør oppmerksom på at også andre ansatte benytte telefoner som er tapet.

Lagringstid:

Opptaket skal kun brukes når du eller vi har behov for å dokumentere vår rådgivning. Opptak lagres i minst fem år og blir slettet når det ikke lenger er nødvendig å lagre det.

Utlevering til andre:

Selskapet kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet, og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil informasjon kunne bli utlevert til Verdipapirforetakenes Forbund, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Avspillingsrett:

Anmodning om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og avspilling av lydopptak rettes til compliance officer i selskapet. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Dersom du er registrert som kunde i Selskapet har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Det første du må gjøre er å kontakte compliance officer som kan svare på spørsmål og hjelpe deg videre.

Innsyn i Selskapets lagring og bruk av kundeopplysninger:

Du kan bestille innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine.

Mistanke om uautorisert innsyn:

Du må konferere med din rådgiver eller megler dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn fra en av våre ansatte.  Rådgiver eller megler vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av Kraft Finans AS, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Reservasjon:

Dersom du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Ta kontakt med compliance officer som registrerer din reservasjon. Det er nødvendig at du tar stilling til om det skal gjelde på både epost, telefon og papirpost.  Oppfølging av dine avtaler som vi er pliktig til vil fortsatt skje, selv om du har reservert deg mot markedsføring.

Skjermingsrett:

Når du ikke lenger har avtaler med oss vil vi avslutte ditt kundeforhold. Avsluttede kundeforhold slettes fra systemene våre når likningslovens krav til rapportering opphører etter ti år. Et avsluttet kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.