Det kom i går et nytt bud på Boligutleie Holding III AS fra tyske Patrizia representert ved Danske Bank, og budet er høyere enn det motbudet som Obligo hadde fått fra en ikke-navngitt budgiver. Patrizia byr nå 10,55 per aksje for Boligutleie Holding III AS med svarfrist 13. mai og oppgjør i kontanter den 20. mai. Patrizia opprettholder forbeholdet om totalt 57,57% aksepter. Til sammenligning er budet som Obligo har mottatt på 10,50 for «innmaten» i selskapet, med oppgjør 10,25 i juli og 0,25 til høsten. Sistnevnte bud har også  forbehold om finansiering, due diligence og 2/3-dels flertall på generalforsamling.

Etter vår vurdering er det nye budet fra Patrizia/Danske Bank det beste budet så langt, både på pris, oppgjørsform og oppgjørstidspunkt. Likevel, fristen for å akseptere budet er 13. mai, og vi anbefaler våre kunder fortsatt om å avvente noen dager for å se om det kommer flere bud. Vi har foreløpig ikke registrert at styret i Boligutleie Holding III AS har avgitt sin innstilling til det nye budet enda – noe de er forpliktet til å gjøre –  men det er selvsagt naturlig at de får litt tid til å avdekke hvorvidt andre interessenter ønsker å by høyere.

Vi holder dialog med både Obligo og Danske Bank de neste dagene og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

Har du spørsmål er du selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt med din rågiver.