Som kjent kom det bud på Boligutleie Holding III AS i midten av april og alle aksjonærer har fått frist til den 6. mai om å ta stilling til budet på 9 kroner per aksje.

I helgen nå har styret i Boligutleie Holding III AS mottatt et nytt bud på selskapet, og det til kurs 10,69 per aksje, altså en del høyere enn det første budet. Hvem som er den nye budgiveren og hvordan oppgjøret vil foregå er ikke klart ennå.

Kraft Finans er i dialog med begge parter, både Danske Bank som representerer den opprinnelige budgiveren og med representanter i Obligo med hensyn til den nye budgiveren. Vi forsøker å avdekke hvorvidt den første budgiveren er villig til å komme med et enda høyere bud, samt også for å få mer detaljer omkring helgens nye bud slik at vi kan sammenligne de to alternativene.

Så snart vi har den informasjonen vi behøver vil vi komme med et formelt råd rundt hva vi mener våre kunder er best tjent med. Inntil videre anbefaler vi å avvente innsendelse av aksepter knyttet til noen av tilbudene.

Våre kunder med aksjer i Boligutleie Holding III AS vil bli kontaktet av sin rådgiver straks vårt formelle råd foreligger.