Kjære kunde,

Forrige uke fikk vi beskjed fra regjeringen om at unntakstilstanden som nasjonen befinner seg i vil fortsette til etter påske. Innen den tid vil det bli tatt en ny vurdering på om tiltakene skal videreføres enda lenger. Perioden vi nå er inne i kan være utfordrende for hver og en av oss, og vi har alle våre egne utfordringer, men desto viktigere er det at vi alle står sammen i denne dugnadsperioden. Midt oppi den daglige nyhetsflommen om coronaviruset, er det viktig å huske på at det hver uke blir gjort nye tiltak for få virusets utvikling under kontroll, og ikke minst blir det tatt grep for å hindre at økonomien kollapser.

Kraft Høyrentes investeringer er i selskaper som er sunne og vi har ingen problembarn i porteføljen. Forrige uke var en bra uke for fondet. Vi nærmer oss en NAV-kurs på 85, og selv om det fortsatt er en lang vei å gå, så kan vi kanskje driste oss til å si at vi muligens har passert bunnen. Porteføljen har en svært attraktiv effektiv rente, og i tillegg er det potensial for solid kursgevinst. Vi må fortsatt være forberedt på at markedet kommer til å svinge mye i tiden som kommer, men mitt soleklare råd er fremdeles å bli sittende igjennom denne perioden. Forrige uke ble stadig flere stimuleringspakker godkjent og derfor har usikkerheten i markedet roet seg litt. USA alene godkjente fredag en stimuleringspakke på 23.000 milliarder kroner. I tillegg iverksatte sentralbanken i USA andre store tiltak for å tilføre markedet og økonomien mer likviditet. Det samme gjelder den europeiske sentralbanken og ikke minst Norges Bank.

Hovedhensikten med stimuleringspakkene er å opprettholde et funksjonelt finansielt system og bidra til å skape tillit til systemet. Markedet har roet seg betraktelig, hvor aksjemarkedet har hentet inn deler av tapet, selv om svingningene fortsatt er store. Rentemarkedet har også fått en stor dose selvtillit og løftet seg kraftig fra forrige bunnotering. Vi merker også at det i løpet av uken har vært et stemningsskifte i markedet, hvor de fleste fond nå jakter gode investeringer.

Stimuleringspakkene har også til hensikt å hjelpe utsatte bedrifter som har mistet inntjeningen, men fortsatt strever med de faste kostnadene. De er det mange av, men de skal få nødvendig hjelp. Både i USA, Europa og Norge er det iverksatt støtteordninger som vil hjelpe bedrifter. I Norge er Statens Obligasjonsfond vedtatt og fondet er nå klar til å begynne å handle. Disse tiltakene vil ha en stor positiv effekt på markedet, og ikke minst på Kraft Høyrente. Statens Obligasjonsfond har en ramme på 50 milliarder kroner og vil få mer hvis det er nødvendig. Disse pengene skal brukes på «Investment Grade» og høyrentepapirer. Det er ingen begrensninger i fondet, bortsette fra at de ikke kan investere i lån som praktisk talt er misligholdt.

Avslutningen på forrige uke var sterk, uten at Statens Obligasjonsfond har begynt å handle, og derfor er det ikke sikkert markedet har behov for fondet. Mandatet til fondet er likevel å bringe den effektive renten ned, slik at selskapene kan finansiere seg til en høvelig markedsrente. En rente som tilsvarer kredittkvaliteten.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at vi fortsatt ikke er ute av skogen. Resesjonen vil bli stupbratt, og kanskje den verste noensinne, men turen tilbake kan bli like bratt oppover. Når økonomien er slått på igjen, og vokst tilbake til utgangspunktet på 80 trillioner dollar, skal vi huske på at verden har pumpet inn 10-15 trillioner amerikanske dollar. Verdensøkonomien har dermed blitt tilført 12-15 prosent ekstra vekstpotensial. Fremover vil vi se flere svingninger og nye dårlige nyheter, men også flere gode nyheter. Sammen skal vi uansett stå løpet ut!

Jeg vil som vanlig komme tilbake til dere hvis det kommer ny utvikling i porteføljen eller markedet.

Mvh

Øivind Thorstensen

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente