Er du lei nullrente?

Visste du at pengene dine taper seg i verdi ved å stå på en bankkonto?

– I dag får privatpersoner og bedrifter knapt rente på pengene de har stående på konto. Ved å plassere pengene i et høyrentefond er det høy sannsynlighet for at du får betydelig bedre rente enn i banken, sier Morten Aune.

Aune er daglig leder ved Kraft Finans sitt Trondheim-kontor, og det siste året har han opplevd en eksplosiv vekst av kunder som ønsker å flytte kapital bort fra tradisjonell banksparing, og over i høyrentefond. Både privatpersoner og bedriftsledere har sett seg lei på den svake avkastningen de har fått på egen eller bedriftens overskuddslikviditet.

Historisk lav rente

Dagens rentenivå er historisk lavt, og de største bankene tilbyr i dag bedriftskontoer med 0,0 prosent rente. I tillegg tilbys det ulike kapitalkontoer, men også der er rentenivået svært lavt. Justert for inflasjon, så taper pengene seg i verdi hvert eneste år de blir stående på slike kontoer.

Bare i 2020 plasserte Kraft Finans’ kunder 400 millioner kroner i høyrentefondet Kraft Høyrente, som er selskapets eget høyrentefond. Kraft Finans kunder er hovedsakelig privatpersoner eller bedriftseiere som sitter på overskuddslikviditet. Disse pengene blir som regel plassert i aksjefond, eiendom og høyrentefond.

Morten Aune, daglig leder ved Trondheim-kontoret til Kraft Finans.

– Investering i høyrentefond fungerer som en meget god diversifisering til resten av investeringsporteføljen. Vårt høyrentefond er et godt alternativ for personer eller bedrifter som ønsker bedre inntjening på overskuddslikviditeten, sier Aune.

Dette er penger det normalt sett ikke er behov for i den daglige driften, og da er det dumt at de blir stående og forvitre på en bankkonto.

– Kraft Høyrente er også et populært valg hos kunder som ikke ønsker å eksponere seg for den risikoen som finnes i aksjemarkedet, føyer Aune til.

Potensiell renters-rente effekt

Potensiell renters-rente effekt

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift.

Klikk her

Maaseides satsing på finans

Kraft Finans er en av Bjørn Maaseides store satsinger innen finans, og i dag eier han 45 prosent av selskapet som hovedsakelig driver med formuesforvaltning. De siste årene har selskapet hatt suksess med å forvalte overskuddslikviditeten til enkeltpersoner, familier og selskaper. I dag har selskapet cirka 2000 kunder fordelt utover landet.

Kraft Finans har også sin egen forvaltningsavdeling, og gjennom Kraft Fondene tilbyr selskapet også investeringer i aksje- og rentefond.

Maaseide har selv valgt å plassere en betydelig del av sin egen overskuddslikviditet i Kraft Høyrente.

– Jeg er meget fornøyd med den utviklingen Kraft Høyrente har hatt. Det å plassere kapital i et høyrentefond, er en fornuftig plassering av likviditetsmidler. Dette bidrar til en god diversifisering i porteføljen, sier Maaseide.

Les mer om Kraft Høyrente

Trygghet, god avkastning og likviditet

Kraft Høyrente forvaltes av Øivind Thorstensen. Han deltar selv ofte i møter med privatpersoner eller selskaper som har overskuddslikviditet stående på bankkonto.

Det er som regel tre ønsker som går igjen i disse møtene; Trygghet, god avkastning og likviditet.

Thorstensen har derfor som mål å ha en portefølje som best mulig representerer et tverrsnitt av norsk kjerneøkonomi.

Øivind Thorstensen forvalter Kraft Høyrente for Kraft Finans.

– Vi investerer kun i selskaper som har en velprøvd forretningsmodell, god kontantstrøm og en sunn gjeldssituasjon, sier Thorstensen.

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift.

Klikk her

Over én milliard kroner

Han startet forvaltningen av Kraft Høyrente i august 2019. Siden oppstart har høyrentefondet levert en avkastning på 13,48 prosent*, og målt i avkastning har fondet vært et av Norges beste. I 2020 endte avkastningen til fondet på 6,91 prosent.

– På bare 19 måneder har det blitt plassert 1,2 milliarder kroner i fondet. Plasseringene kommer hovedsakelig fra privatpersoner og bedrifter som ønsker seg bedre avkastning enn hva som er tilgjengelig i bank, til en relativt lav risiko, sier Thorstensen.

Han forklarer fondets suksess med graden av aktivitet han legger i forvaltningen.

– Enkelt forklart handler det om å være aktiv og tro mot mandatet. Vi har risikobegrensninger i mandatet som legger et gulv på risikoskalaen, men uavhengig av det er vi veldig opptatt av å investere i de beste selskapene som til enhver tid er tilgjengelige. Hovedoppgaven er å fokusere på kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, slik at vi hele tiden sikrer investeringen og avkastningen til kundene våre. Vi har vært tro mot strategien siden oppstart, og det har så langt vært en viktig suksessfaktor. Vi har brukt 2020 til å diversifisere porteføljen ytterligere, samt gjort flere gode porteføljetilpasninger. Vi er derfor som bra posisjonert for å levere fornuftig risiko og avkastning i årene som kommer.

– Hva kan kundene forvente av avkastning i årene som kommer?

– Vi har som mål å levere mellom 4 og 6 prosent i årlig avkastning. Bakgrunnen for målsettingen er at Kraft Høyrente har investert i selskaper med god kredittrisiko.

Disse selskapene har manøvrert seg bra gjennom koronapandemien, og de fleste har levert bedre resultater enn forventet.

– Vi forventer at disse selskapene vil fortsette å levere bra. Kredittdurasjonen er rundt tre til fire år, med 6,25 prosent effektiv rente. Det vil kundene sannsynligvis kunne glede seg over de neste årene, avslutter Thorstensen.

Les mer om Kraft Høyrente

Les mer

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Carne Group (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.

*Kraft Høyrentes avkastning siden start, som er omtalt i annonsen, er per 5. mars 2021.

Våre avdelinger


Kontakt oss

KRAFT FINANS SANDNES

Fjerde etasje, Trim Towers,

Larsamyrå 18
4313 Sandnes

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

KRAFT FINANS ÅLESUND

Besøksadresse: Lerstadvegen 545
Postadresse: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

KRAFT FINANS TRONDHEIM

Besøksadresse: Beddingen 8
Postadresse: Beddingen 8, 7042 Trondheim

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

KRAFT FINANS TROMSØ

Besøksadresse: Fredrik Langesgt. 19/21
Postadresse: Postboks 510, 9255 Tromsø

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

KRAFT FINANS OSLO

Besøksadresse: Grundingen 6 Aker Brygge
Postadresse: Grundingen 6 Aker Brygge, 0250 OSLO

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

KRAFT FINANS BERGEN

Bryggen 3-5, 5003 Bergen

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

KRAFT FINANS KRISTIANSAND

Markens gate 34, 4612 Kristiansand

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart

Media/Marked

Henvendelser fra media eller andre spørsmål av markedsmessig karakter

kan rettes til Marked- og kommunikasjonssjef:

Kurt Arne Nilssen.

975 49 393
kan@kraftfinans.no

Se kart

Klagehåndtering

Hvis du er misfornøyd med ditt kundeforhold har du rett til å klage.

Vi strekker oss langt for å gi våre kunder så god rådgivning og service som overhodet mulig.

Vi setter pris på tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan forbedre oss. Din henvendelse vil bli behandlet av vår compliance-avdeling.

51 97 74 40
adv@kraftfinans.no

Se kart

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift.

Før en av våre rådgivere kontakter deg er det nyttig med litt mer informasjon. Vi deler ikke dette med noen andre. Informasjonen benyttes kun for at vi skal gi deg en presis og effektiv oppfølging. Informasjonen vil bli slettet hos oss senest 6 innen måneder, se vår Personvernerklæring.