Det er de to næringseiendommene Bavariakvartalet, kronjuvelen til Bavaria Norge, og Porsche Center som nå får nye eiere. Det er Castelar som har vært tilrettelegger i oppkjøpet, mens Kraft Finans har stått for kapitalinnhentingen.

Det skal fortsatt selges bil på eiendommene. Bavaria Stavanger AS og Porsche Center Stavanger har inngått en 14,5 års leieavtale med Stavanger Bilpark AS, som blir navnet på det nye eierselskapet.Selger av eiendommene er Bavaria Eiendom Bil AS. Selskapet eies av de to Stavanger-investorene John Arild Ertvaag og Knut Øgreid.

Med denne transaksjonen har Kraft Finans hentet penger til eiendom for over 1 milliard kroner det siste halvannet året.

Kraft Finans fortsetter dermed den solide veksten selskapet har hatt de siste årene. Forvaltningskapitalen er nå på over 3 milliarder kroner og bare i 2017 har selskapet hentet 1 milliard kroner i nye penger.

Kjøpet av de to eiendommene er samtidig nok et tegn på at Kraft Finans satser hardt på eiendom i Stavanger – til tross for at området har vært hardt rammet av oljenedturen. Dette er den tredje eiendomstransaksjonen av betydelig størrelse selskapet har gjort i Stavanger-området.

Tidligere har selskapet hentet penger til Zara-bygget i Stavanger Sentrum, samt bygget hvor Kaefer Energy er leietaker og i tillegg har sitt hovedkontor.