Markedskommentar:

Kinesisk økonomi er viktig for våre sykliske investeringer. I starten av året viste både kinesisk økonomi, råvarepriser, oljepris og shippingrater en sterk positiv trend. På grunn av Coronaviruset har kinesisk økonomi stoppet opp, med over 20 prosent fall i oljepris, dobling av sinklagre og svært lave fraktrater innen de fleste segmenter. Dette er en forbigående effekt og ikke en strukturell effekt. Vi tror at våre sykliske markeder vil reagere positivt når usikkerheten omkring viruset avtar. Usikkerheten begynner å avta før viruset har vist sin fulle styrke. Markedet generelt har nok tatt høyde for at minimum første kvartal blir svakt, men at det blir en god opphenting i økonomiene i andre halvår. Alskens likviditetstiltak og finanspolitiske stimuleringer verden over, som følge av virusutbruddet, gir normalt en kraftig oppgang i etterkant.

Det som er viktigere, og av mer strukturell karakter, er at inntjeningsveksten til markedet var kraftig fallende allerede før virusutbruddet. Fjerdekvartalstallene fra børslokomotivene i USA, Europa og Norge har i de fleste tilfellene ikke vært gode. Våre selskaper har hittil kun levert overraskende sterke tall for fjerde kvartal og det har skjedd flere verdiskapende hendelser i flere av dem.

Coronaviruset

Spredningen av det nye Coronaviruset er åpenbart alvorlig og kan virke skummelt. På kort sikt hemmer det etterspørselen av blant annet energi, råvarer og luksusvarer fra Kina. Om det vedvarer noen uker til, så kan i verste fall verdens teknologiprodusenter, og verdens bilfabrikanter, mangle komponenter. Kanskje går det så langt at må de stenge produksjonen? Markedet forventer en rask oppgang og fornyet vekst når problemet er overstått, og derfor har frykten likevel ikke tatt over. Ny teknologi, og rask overføring av informasjon fører også til at tilstrekkelig forhåndsregler kan bli tatt, slik at dette ikke ender opp i en virkelig stor pandemi. Nå har antall nye smittetilfeller per dag i Wuhan, der viruset oppstod, også begynt å falle. Utenfor Kina er det foreløpig «bare» to døde, noe som tyder på at dødeligheten ikke er så høy som noen konspirasjonsteoretikere påstår. Det norske markedet er også mer skvettent. Fra 17. januar har det falt nesten fire prosent, mens verdensmarkedet har steget med over tre prosent. Det har blant annet rammet shippingaksjene i Norge, som vi har en del av, og som vi derfor tror er en formidabel kjøpsmulighet.

Våre hypoteser blir ikke mindre attraktive

Våre utsikter til strammere shippingmarkeder, strammere råvaremarkeder og høyere oljepris har fått en temporær knekk. Tilbudssiden er god, men midlertidig har Kina stoppet opp. Et slikt etterspørselssjokk kunne vi ikke forutsi, men vi er overbevist om at vi havner på samme positive trend når virusutbruddet er over. Samtidig forhindrer ikke dette at inntjeningen sannsynligvis fortsetter opp i porteføljene, og at utbyttene øker mens vi venter. Vi er på vei mot en prising på under 6 ganger inntjeningen, og selskapene er i gjennomsnitt priset rundt 0,7 ganger bokførte verdier, så vi har aldri sett så mye substans per krone investert. De aksjene som derimot har høyest vekt i indeksene, og i de fleste fond, har aldri vært dyrere.

Verdsettingsforskjellene kan illustreres med understående «tweet». I motsetning til mange andre, så mener vi at det er minst like ille som i år 2000. Ved å ikke følg trenden, der de dyreste aksjene har blitt rekorddyre, så vil dette ende bra.