Markedskommentar:

September var preget av mye uro, men endte likevel positivt. Uroligheten skyldes i høy grad bekymringer som handelskrig, mulig riksrett og kraftig fall i produksjonssektoren i USA, samt Brexit-fristen for Storbritannia. Vi opplever for tiden kraftige innstramminger i en rekke sykliske markeder. Dette skyldes begrensinger på tilbudssiden og de globale urolighetene har tatt bort mye av fokuset på disse innstramningene. Litt mer spesifikt så ser vi nå en rateeksplosjon innen flere shippingsegmenter, raffinerier og seismikkmarkedet. Denne dynamikken finner vi også i en rekke andre sykliske markeder. Våre porteføljer er svært billige og inntjeningen til selskapene øker i stadig høyere tempo. At markedet etter vår mening har foretrukket dyre aksjer, i selskaper som ikke går spesielt godt, er det lite vi kan gjøre noe med.

Ingen har passet på tilbudssiden og dette gir store muligheter

De siste årene har vi sett at penger har blitt investert i merkverdige ideer og forretningsmodeller. I Stavanger er det fem selskaper som sloss om å få lov til å leie ut elektriske sparkesykler nesten gratis. I Oslo har de samme opplegg og der havner flere av syklene i Akerselva. I tillegg har vi rosa syklister som sykler fire kilometer for å levere en liten boks med mat, ofte uten at man må betale for frakten.

Det er også flere populære bedrifter som sloss om å gi bort tjenester gratis. I dette lavrentemarkedet har datachips og laks lenge vært populære bransjer, selv om for eksempel lakseprisen varierer omtrent like mye som oljeprisen. Resultatet av at for mye kapital blir trykket inn i enkelte bransjer er mer konkurranse, økte kostnader på grunn av sløsing og til slutt priskollaps. Vi tror verken fisk eller datachips blir særlig lønnsomt framover.

Innen flere sykliske områder har vi opplevd motsatt utvikling. Flere års underinvestering har gitt mindre konkurranse, nedstengning av kapasitet og kostnadsbesparelser som kommer til nytte når prisene går opp. Til tross for et strammere marked har prisene på olje og metaller foreløpig ikke tatt av, men innen shipping er det tydelig at det ikke er nok båter. Normalt ville aksjemarkedet ha fanget opp en sannsynlig tilstramming av disse markedene lenge før det skjedde, slik at tilstrekkelig ny kapasitet var på vei, men disse pengene har gått til rosa syklister og fish & chips. Dette borger for en lang periode med god inntjening, som etter hvert vil omfavne flere underinvesterte sektorer og sykliske markeder.

Jeg er ingen historiker, men innen shipping spesifikt er det så mange små flaskehalser at dersom noen av flaskehalsene blir større, så kan dette bli det beste shippingmarkedet siden slutten av 60-tallet. Det var den gangen mesteparten av skipsreder Hilmar Rekstens store formue ble skapt på relativt kort tid. En lavere prising av selskaper enn under finanskrisen, i et marked der det ikke er nok kapasitet, er på grensen til galskap og kan være en mulighet for mangedobling.

Liten makrosnutt

I andre halvdel av september var det mange hendelser som ga økt risikoaversjon og dette har fortsatt inn i oktober. Den viktigste er nok en bråstopp i tilliten til innkjøpssjefene i USA, den såkalte ISM-indeksen. Tilliten innen eksport stupte til resesjonsnivåer og dette kan ses på som en konsekvens av at USA innfører tollmurer mot Kina og delvis Europa. Kina på sin side reduserer tollmurer mot hele verden, bortsett fra USA der de øker tollsatsene. Det at USA blir et mer lukket land vil forringe den amerikanske levestandarden, mens Kina åpner seg mot verden. Det er også verdt å merke seg at den kinesiske innkjøpssjefsindeksen fortsatte å stige i september. Konsekvensen av handelskrigen er at den økonomiske utviklingen er i bedring i Kina, stabil i Europa, mens det i USA er bråstopp i produksjonssektoren. De amerikanske problemene kan bli større av at de allerede har underskudd på statsbudsjettet.

En potensiell amerikansk tilbakegang, vil på samme måte som vi opplevde i år 2000, være et sannsynlig problem for rekorddyre amerikanske aksjer. Disse selskapene viser allerede avtakende vekst og lønnsomhet. Våre mandater har i mye større grad Kina som driver og selskapene er rekordbillige. Da nedgangen startet i februar 2000 så steg de billigste aksjene 34 prosent. Denne gangen er verdsettingsforskjellene vesentlig større.

Mvh

Ross Porter

Leder Aktiv Forvaltning

Sandnes 07.10.2019