Kjære kunde

Vi nærmer oss påsketider og mange av dere har sikkert startet på høytiden allerede. I år blir det nok en litt annerledes påske for de fleste av oss, men vi får alle sammen gjøre det beste ut av situasjon og søke de gode nære opplevelsene.

I likhet med de fleste andre aksje- og rentefond har de siste seks ukene vært utfordrende for Kraft Høyrente. Det er imidlertid gledelig å se at markedene har roet seg og tilsynelatende stabilisert seg. Markedet trender sakte tilbake til normalen, og i Kraft Høyrente har vi de to siste ukene tatt tilbake en del av svekkelsen vi opplevde da markedsuroen startet.

Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen til vi er tilbake til der vi skal være. Selvfølgelig kan også volatiliteten komme tilbake, men jeg tviler sterkt på at vi igjen vil se de enormt irrasjonelle bevegelsene vi opplevde tidlig i mars. Nå har vi også fått på plass Statens Obligasjonsfond som en stabiliserende effekt.

Jeg har vært inne på dette tidligere, men vil likevel minne dere om at Kraft Høyrente har en solid portefølje, med selskaper som har sunne balanser, og som vil klare seg fint gjennom tiden som kommer. Den effektive renten er nå på 14 prosent og den gjennomsnittlige løpetiden på lånene er ikke mer enn cirka tre år. I gjennomsnitt handles nå alle lånene med en kurs på 84 prosent og der ligger det en fin potensiell kursgevinst i tiden som kommer.

Coronaviruset spiller nå en sentral rolle i hverdagene våre og viruset er under full oppblomstring i USA. Det virker imidlertid som om viruset er på en noe vikende front her i Europa og i Asia.
Det er fortsatt for tidlig å spå nøyaktig hva som kommer til å skje, og hvordan de økonomiske effektene vil utvikle seg de neste seks til ni månedene. De fleste selskaper vil ha noen krevende kvartaler foran seg, men de gigantiske hjelpepakkene vil bidra til at mange kommer seg igjennom krisen. I tillegg vil alle stimuleringspakkene bidra til positiv økonomisk vekst i årene som kommer.

Vi kommer som vanlig til å følge markedet tett, både underveis i påsken og ikke minst når høytiden er over.

Med det vil jeg ønske dere en riktig fin påske.

 

Mvh

Øivind Thorstensen

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente