Årets store sparenyhet

Årets store nyhet innen sparing er lanseringen av aksjesparekonto. Dette er en skattegunstig ordning hvor hensikten er at flere skal spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Les mer om fordelene nedenfor.

Nå har aksjesparekonto endelig blitt godkjent for lansering den 1. september.  Vi i Kraft Finans har fulgt med aksjesparekonto siden fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst med stor entusiasme. Siden regjeringen la frem forslag til forskrifter i mars har det ikke vært vesentlige endringer etter at høringen ble avsluttet i mai.

En overgangsordning er foreslått i 2017, og den innebærer at aksjer og aksjefond kan overføres til en aksjesparekonto uten at gevinstskatt realiseres. Les mer om dette nedenfor.

De forventede avklaringene knyttet til forsikringssparing i Norge har ikke kommet. Regjeringen har hatt forslag om store endringer ute på høring, men ingen endringer blir gjennomført i denne omgang. Det kan i første omgang komme i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet til høsten.

Kraft Finans vil lansere aksjesparekonto til eksisterende og nye kunder fra 1. september. Svært mange vil kunne benytte seg av den gunstige overgangsordningen som følger med aksjesparekonto. Tidsfristen for å benytte denne er ut året, men mulighetene for å gjøre endringer i porteføljen gjør at man ikke bør vente. Aksjesparekonto tillater ikke alle typer produkter, men den individuelle rådgivningen vil ta høyde for dette slik at du som kunde utnytter fordelene maksimalt.

Hva er aksjesparekonto?

  • Ordningen omfatter børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond
  • Ingen skatt på gevinster fra salg så lenge verdien av salget beholdes i konto
  • Skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekonto
  • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjer eller aksjefond
  • Ingen skatt før uttak fra kontoen har oversteget innskutt beløp

Hvorfor velge aksjesparekonto hos Kraft Finans?

Vi har markedets største utvalg innen aksjefond, og står fritt til å kombinere de beste forvalterne. Disse analyseres kontinuerlig av oss slik at du som kunde skal være trygg på at verdiene står riktig fordelt til enhver tid. Du holdes løpende orientert om utviklingen, og vi tar kontakt når du bør gjøre endringer. Vi erfarer at denne dialogen er nøkkelen til god formuesforvaltning, og bidrar til at du lettere når dine økonomiske mål over tid.

Eksempel

Et eksempel på bruk av aksjesparekonto kan være følgende: For 15 år siden ble 1 million kroner investert i en portefølje av aksjer og aksjefond som i dag er verdt 3 millioner kroner. Det er urealisert gevinst på 2 millioner før eventuelle fradrag, og alt står på samme verdipapirkonto. Den store gevinsten har gjort det vanskelig å endre porteføljen underveis selv om markedet og individuelle forhold tilsa at du burde gjort endringer. Forutsatt at pengene fortsatt skal være investert i aksjer og aksjefond kan overgangsordningen for aksjesparekonto benyttes på følgende måte: Aksjer og aksjefond kan i 2017 overføres uten at gevinstskatt realiseres fra en verdipapirkonto til en aksjesparekonto. Når de 3 millionene er overført, kan du uten at skatt realiseres gjøre et uttak på 1 million kroner som kan plasseres i aksjer eller produkter som ikke er omfattet av ordningen.

Vi i Kraft Finans følger med utviklingen knyttet til både aksjesparekonto og forsikrings-sparing, og vil komme tilbake med mer informasjon straks reglene rundt en eller begge ordninger er klare.

 

Ved spørsmål, kontakt oss direkte på telefon 51 97 74 40 eller benytt kontaktskjema. Er du allerede kunde hos oss, kontakt din rådgiver direkte.