Vår fondsseleksjon består av tre deler.

Kraft Finans - fondseleksjon

Den første er en kvantitativ tilnærming hvor fondenes historikk blir grundig analysert.

Den andre delen er en kvalitativ analyse av hvert enkelt fond. Her møter vi fondsforvaltere for å forstå hvordan de tenker og hvordan beslutninger tas.

Til slutt settes porteføljene sammen i tråd med hvordan vi vurdere makrobildet fremover.

  • Hensikten med fondsseleksjonen er å identifisere de beste fondene og forvalterne i alle Regioner globalt
  • Fokus for seleksjonen vår er å finne fond hvor forvalter beviselig har tatt riktige beslutninger over tid og samtidig har slått markedet.
  • Alle aktive fond har ulike egenskaper. Disse må vi bli kjent med
    slik at vi kan forstå under hvilke forutsetninger og markeder fondene kommer til sin rett.
  • Indekseksponering foretrekkes i markeder eller regioner hvor analysene
    av aktive fond ikke gir tilfredsstillende resultater.