• Leiekontrakt: 20 år
 • Estimert årlig utbytte 5-8 % 
 • Estimert årlig IRR: 7-10 %
 • Minimumstegning 1.100.000 NOK
 • Lokasjon:  Namsos, Tolga*, Alvdal, Hønefoss, Göteborg og Strömsnäsbruk
 • Triple net leiekontrakter: Leietaker dekker alle eiendomsrelaterte kostnader, samt oppgraderinger og utskiftninger
 • Tomt/areal: Totalt cirka 135 000 m2 tomt og cirka 46 000 m2 BTA bygg
 • Eiendomsverdi: NOK 674.000.000

Seks industrieiendommer utleid til robust leietaker på 20-årige kontrakter

Snack Alternativt Investeringsfond AS er en sale-leaseback transaksjon (Selgers datterselskaper er leietaker i eiendommene) for en portefølje med seks lettindustrieiendommer med et samlet areal på ca. 47 000 m2BTA og et samlet tomteareal på ca. 135 000 m2.

.

Eiendommene er lokalisert i Namsos, Tolga*, Alvdal, Hønefoss, Gøteborg og Strömsnäsbruk. Eiendommene har umiddelbar tilgang til motorvei samt kort vei til innsatsfaktorer (som melk og kjøtt) som sikrer god produksjon, distribusjon og kortreist mat.

 

FULLT UTLEID TIL DATTERSELSKAPER AV SCANDZA PÅ 20-ÅRIGE KONTRAKTER

 • Alle kontraktene har en leietid på 20 år med 10 + 10 års forlengelsesopsjoner. Leiekontraktene er «Triple net», som innebærer at leietaker dekker alle eiendomskostnader (forsikring, vedlikehold, eiendomsskatt, oppgraderinger, utskiftninger, m.m.)
 • Synnøve Finden står for ca. 60 prosent av leien (ekskl. Tolga) og Scandza AS er garantist for øvrige leieforhold. Scandza AS har historisk levert en stabil EBITDA margin på ca. 8 prosent og har i dag en robust balanse.
 • Leietakerne har en forretningsmodell som er lite påvirket av økonomiske sykluser, der skandinaviske dagligvarer har hatt en årlig vekst på 2,4 prosent fra 2008 til 2019.

MULIGHET TIL Å CO-INVESTERE MED SCANDZA-SYSTEMET

 • Scandza vil beholde en 34 prosent eierandel i porteføljen og ønsker med dette å ha et langsiktig eierskap i eiendomsporteføljen. Eierne bak Scandza kan vise til en imponerende historikk, hvor de har løftet omsetningen i Scandza fra 100 millioner kroner i 2008 til 5 milliarder kroner i 2021

BEGRENSET RESIDUALRISIKO

 • Myndighetene stiller stadig strengere krav til hygiene og til standarden på produksjonslokalene for matproduksjon som innebærer regelmessige investeringer.
 • Bygningene og inventaret har moderne standard, der Scandza er avhengig av å kontinuerlig investere og vedlikeholde byggene for å opprettholde sikker og effektiv produksjon, og med det sikre sin markedsposisjon. Innen utgangen av 2021 forventer Scandza å ha investert over 180 millioner kroner i driftsmidler i byggene sine siden 2018.
*Endelig salgsbeslutning av eiendommen på Tolga blir tatt av Selger innen 1. oktober 2021

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og de siste årene er det blitt betalt ut 180 millioner kroner i utbytte og gevinst ved salg av eiendom til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 25 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Lave renter i bank.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.
 

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

 • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
 • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
 • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Anders Gøllner

  Daglig leder, Oslo

   Morten Aune

   Daglig leder, Trondheim

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Christian Muri

     Daglig leder, Ålesund

      Espen Aasebø

      Daglig leder, Bergen

       Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

       Klikk her