• 100% statlige leietakere
 • 12,4 år gjenstående leiekontrakt
 • 5-7 % estimert utbytte
 • Minimumstegning 200.000 NOK
 • Lokasjon:  Ski
 • Byggeår: 2008/2013/2018
 • Areal bygg (2020E): 10.199 kvm
 • Eiendomsverdi: NOK 570.000.000

12,4 års leiekontrakt til statlige aktører

Eiendommen på Ski er i dag utleid til Politiets Fellestjenester. Leiekontraktene løper til 1. februar 2033. Leiekontrakten er 100 prosent KPI-regulert. Eiendommen utgjør det administrative hovedkontoret til Øst Politidistrikt. Norges nest største politidistrikt.

Selve eiendommen er oppført i 2008 og siden oppgradert/utvidet i 2013/2018. Politiets etterspørsel etter areal i området er stigende og det foreligger muligheter for utvidelse på inntil 5000 kvadratmeter innenfor eksisterende regulering (omregulering kan muliggjøre cirka 10.500 kvadratmeter nybygg). Godt tilpasset leietakers behov med skytebane og 18 celler i kjelleren. God parkeringsdekning med garasjekjeller og 89 p-plasser.

Eiendommen har en god beliggenhet med utmerket offentlig kommunikasjon og er lokalisert i etablert næringsområde nær Ski sentrum. Ski er et område i vekst med flere store byutviklingsprosjekter på gang. Nye Follobanen, som ferdigstilles i 2022, vil bruke 11 minutter til Oslo S.

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare de to siste årene er det blitt betalt ut 118 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 21 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Lave renter i bank.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Anders Gøllner

  Daglig leder, Oslo

   Morten Aune

   Daglig leder, Trondheim

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Christian Muri

     Daglig leder, Ålesund

      Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

      Klikk her