Under generalforsamlingen i Kraft Finans ble Geir Tjetland valgt til selskapets nye styreleder.

Tjetland har det siste året vært styremedlem i Kraft Finans, og han etterfølger nå, Svein Ivar Førland som har vært styreleder i selskapet siden 2016.

Geir Tjetland var i sin tid med og startet Skagen Fondene, før han i mange år arbeidet som partner og megler i ABG Sundal Collier. Han ble deretter fondsforvalter av Skagen Vekst, og har opparbeidet seg en solid og bred erfaring med fondsforvaltning og corporate finance. Tjetland har siden 2017 arbeidet som forvalter av egne midler gjennom selskapet Bridago AS.

Ny i styret er Sølvi Marie Tonning. Hun er i dag Chief Compliance Officer i Equinor Asset Management, og har lang erfaring med compliance og operativ risikostyring knyttet til kapitalforvaltning, deriblant 15 år i Skagen Fondene.

På generalforsamlingen ble også Bjørn Maaseide og Rune Kenneth Nygaard gjenvalgt som styremedlemmer. For øvrig består styret i Kraft Finans av Ronny Hansen, som er ansattrepresentant og var dermed ikke på valg under generalforsamlingen.