• 94% statlige leietakere
 • Estimert årlig utbytte 5-7 % 
 • Betydelig "value add"-muligheter
 • Minimumstegning 200.000 NOK
 • Lokasjon:  Tønsberg
 • Byggeår: 1984, 1996/2018
 • Areal bygg (2020E): 10.441 kvm
 • Eiendomsverdi: NOK 371.000.000

Attraktiv politistasjon med vesentlige "value-add" muligheter

94 % av eiendommene er i dag utleid til Justis- og Beredskapsdept. og Politiets Fellestjenester Dette er i dag administrasjonssenter for Sør-Øst politidistrikt, som er landets tredje største politidistrikt med 1 600 ansatte. Politiet har vært på eiendommen siden 1994 og begge leieforholdene løper til 31.03.2027. Leien er i dag på konservative NOK 1.696 per m2 / 2.147 per m2 (eks / inkl. avtalte tillegg), og det er ingen opsjoner på utløp av leiekontrakten.

Eiendommene har en attraktiv beliggenhet i kjernen av Tønsberg sentrum

 • Tollbodgaten 9 (45 % av arealet er nybygg fra 2018)
 • Baglergaten 2 er et standsmessig signalbygg i Tønsberg sentrum
 • Umiddelbar nærhet til alle byens fasiliteter
 • God tilgang til offentlig kommunikasjon
  • ~ 3 minutters gangavstand til tog- og busstopp
 • Raskest voksende kommunen i Vestfold og Telemark
  • 8,9 % befolkningsvekst mellom 2015 – 2019
  • SSBs befolkningsframskrivinger indikerer ytterligere 20 % vekst mellom 2019 -2040

Betydelige «value add»-muligheter

 • Moderat snittleie på 1.696 per m2 / 2.147 per m2 (eks / inkl. avtalte tillegg) reduserer reutleierisiko
 • Ingen opsjoner for leietaker på forlengelse gir vesentlig oppside i leieinntekter
  • Snittleie for politihus med høy standard på NOK 2.583/m2
  • Toppleie i Ramberveien 9 er 2.509/m2 (tilsvarende eiendom i Tønsberg sentrum)
  • Toppleie i Anton Jensens Gate 2 er 2.739/m2 (tilsvarende eiendom i Tønsberg sentrum)
 • Ledig areal på 670 kvm gir ytterligere mulighet for økning i leie

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare de tre siste årene er det blitt betalt ut 150 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 23 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Lave renter i bank.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.
 

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

 • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
 • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
 • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Anders Gøllner

  Daglig leder, Oslo

   Morten Aune

   Daglig leder, Trondheim

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Christian Muri

     Daglig leder, Ålesund

      Espen Aasebø

      Daglig leder, Bergen

       Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

       Klikk her