Kraft Fondene ble lansert 5. juni og første fond ut er Kraft Global. Dette er en viktig satsing for Kraft Finans og målet er å bli en stor aktør på det nordiske markedet. I den forbindelse ble det arrangert et seminar på Clarion Hotel, Stavanger. Formålet var å gi interesserte en presentasjon av planene for Kraft Fondene og Kraft Global. Over 100 personer deltok på det vellykkede seminaret.

Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, fortalte innledningsvis om hvorfor Kraft Finans nå tar et nytt steg og velger å satse på sitt eget fond.

INFORMERTE: Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, startet seminaret med å fortelle om satsingen på Kraft Fondene.

Han ble etterfulgte av investor og styremedlem, Bjørn Maaseide, som fortalte om hvorfor han har så stor tro på Kraft Fondene og ikke minst viktigheten av å gjøre ting skikkelig når en driver med rådgivning og forvaltning.

Avslutningsvis hadde daglig leder ved Sandnes-kontoret, Alf Rune Svee, en presentasjon av Kraft Finans og hvordan selskapet forvalter formuene til personer og selskaper.

Mest tid var det imidlertid satt av til Ross Porter som skal forvalte Kraft Global. Han har blant annet en fortid i Oljefondet og har i tillegg med seg solid erfaring gjennom flere år som forvalter i Skagen Fondene. De siste årene har Porter ledet Kraft Finans’ aktive forvaltning med stor suksess.

GODT OPPMØTE: Over 100 personer møtte opp da Kraft Finans arrangerte seminar på Clarion Hotel for å presentere Kraft Fondene.

Porter fortalte deltakerne om den verdibaserte forretningsfilosofien han sverger til. I tillegg ga han et innblikk i hvordan han jobber for å identifisere aksjer som kan bidra til å gi kundene best mulig risikojustert avkastning.

– Vi skal alltid være tro mot forvaltningsfilosofien vår. Vi skal ikke kaste oss på megatrender eller dyre aksjer. Vi skal velge forretningsmodeller som har vist at de virker, helst over flere år. Tidspunktet for å starte dette fondet ser veldig bra ut. Sjelden har det vært større verdsettingsforskjeller i markedene og det er perfekt for en aktiv forvalter, sa Ross til seminardeltakerne på Clarion Hotel.

Ønsker du å lese mer om Kraft Fondene eller investere i Kraft Global kan du besøke fondets nettside her.