Til alle kunder i Kraft Finans

Torsdag innførte regjeringen inngripende tiltak i hele Norge for å begrense smitten av coronaviruset. Som administrerende direktør i Kraft Finans er det derfor viktig for meg å informere om hvordan vi håndterer situasjonen, og ikke minst minne alle våre kunder om at vi fortsatt er på jobb for dere.

Det kommer stadig nye oppdateringer om koronasituasjonen i Norge og verden for øvrig. Situasjon oppleves som uoversiktlig, og med de omfattende tiltak som er satt inn, gir dette betydelige konsekvenser for arbeidstakere, arbeidsgivere og for samfunnet for øvrig.

Derfor settes vi i disse dager på prøve. Både som samfunn, arbeidstakere, arbeidsgivere og medmennesker.

Vi i Kraft Finans skal ta vårt ansvar. Vi skal delta i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av coronaviruset, vi skal ta vare på våre ansatte, og vi skal selvfølgelig fortsette å ta vare på våre kunder og være der for dem i en utfordrende periode.

Vi stopper ikke
I tillegg til å etterkomme myndighetenes til enhver tid gjeldene krav og pålegg, har vi lagt til rette for at alle våre ansatte skal kunne ha hjemmekontor i tiden som kommer. I tillegg har vi også suspendert all reisevirksomhet som ikke er absolutt nødvendig.

Samtidig som vi skal ta vår del av dugnaden er vi veldig opptatt av å opprettholde vårt høye krav til å gjøre en best mulig jobb for våre kunder. Vi gjennomfører for tiden ingen fysiske kundemøter, men vi tar dem via telefon, og er ellers tilgjengelige hver dag på telefon eller epost. Vi vil også fortsette å sende ut mye informasjon til kundene våre. Markedsoppdateringene vil komme når det er behov for det, mens de faste rapporteringene vil komme som normalt. Vi er alltid på jobb for å bevare og forvalte våre kunders verdier på en best mulig måte.

Sammen står vi igjennom

Kombinasjonen av coronaviruset og oljeprisfallet har sørget for et markant børsfall. Vi har fått betydelige utslag i alle markeder, noe som har eskalert med spredningen av viruset fra Kina, videre til Asia, Europa og USA. Dette har gitt økt uro, og som hos mange andre har dette fått konsekvenser i spesielt aksje- og rentemandatene.

Vårt beste råd er likevel å ha is i magen. Historisk sett så tar enhver krise alltid slutt. Utfordringene vi for øyeblikket opplever vil passere.

I Kraft Finans har vi kunder som investerer langsiktig. Derfor har vi også bygget opp langsiktige porteføljer basert på flere aktivaklasser. Vi opplever nå en korreksjon der det er aksjeeksponeringen som påvirkes mest. Det siste året har veldig mange av våre kunder vektet seg opp i renter. Disse investeringene påvirkes også av uroen, men i mye mindre grad enn aksjer. En høy andel rente demper de negative utslagene i totalporteføljen, og gir også gode muligheter når markedet kommer tilbake.

En stor andel av våre kunder har også eksponering innenfor eiendom. Dette er investeringer som i liten grad påvirkes av uroen vi nå opplever og har derfor fungert som en god diversifisering i porteføljene.

Som selskap er Kraft Finans godt rustet for den turbulensen vi nå opplever. Vi har solid balanse og god likviditet. Sammen med våre kunder skal vi derfor sitte igjennom disse urolige tidene og utnytte de mulighetene som kommer.

Helt til slutt vil jeg minne om at vi er her for deg. Har du behov for å snakke med en rådgiver så er vi tilgjengelige og på jobb hver eneste dag.

God helg og ta vare på hverandre i tiden som kommer.

Mvh
Sveinung Byberg
Administrerende direktør