Kraft Finans i Tromsø: Vegard Fagerjord, Kent-Ove Rossvoll, Ronny Hansen og Kim Barosen. Ikke tilstede på bildet, Viggo Sørensen.

Kraft Finans har i mange år hatt en sterk tilstedeværelse i Nord-Norge, og nå skal vi bli enda sterkere!

Det er derfor en glede å ønske Kent-Ove Rossvoll velkommen på laget!

Han er nå en del av vårt sterke team som jobber fra Tromsø-kontoret vårt. Kontoret, som ledes av Ronny Hansen, har som mål å være ledende innen investeringsrådgivning i Nord-Norge.

Som odelsgutt fra Helgeland, og soldat for de norske FN-styrkene i Kosovo, kommer han til Kraft Finans med solid erfaring. Innen finans har han jobbet for Fokus Bank i Trondheim og Sparebank 1 Nord-Norge. I sistnevnte stilling jobbet han først innen kreditt mot både privat- og bedriftsmarkedet, men de siste 12 årene har han vært investeringsrådgiver.

Den jobben skal han nå fortsette med i Kraft Finans og vi gleder oss til fortsettelsen.