Vilkår for bruk av tjenesten

Dette nettstedet (“nettstedet”) drives av Kraft Forsikringsmegling AS org.nr. 998 356 482 (“Kraft”, “vi” og “oss”). Vi er et forsikringsmeglerforetak som er underlagt og regulert av Finanstilsynet. Kraft Forsikringsmegling AS er datterselskap til Kraft Finans AS. Denne tjenesten er laget for at du så enkelt som mulig skal kunne få et forsikringstilbud basert på de forsikringene du eller selskapet har i dag.

 

Bruk av denne tjenesten innebærer at du gir oss digital fullmakt til å se all forsikringsinformasjon du har hos ditt nåværende forsikringsselskap, dette være forsikringsavtale, med tilhørende vilkår og skadehistorikk. For å benytte tjenesten må du oppgi telefonnummeret ditt og fødselsdatoen din, men vi vil ikke kunne se eller få tilgang til personsensitiv informasjon.

 

Informasjon i din nåværende forsikringsavtale vil benyttes til å lage et forsikringstilbud til deg og til analyseformål. Vi er et forsikringsmeglingsforetak som forhandler forsikringer på vegne av deg med en rekke ulike forsikringsselskaper. For mer informasjon om oss og vår virksomhet, se www.kraftfinans.no.

 

Ansvarsbegrensninger

Som kunde av Kraft Forsikringsmegling AS tegnes forsikringsavtalen din/deres direkte med et forsikringsselskap og dekningene dine er basert på de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår fra forsikringsselskapet du blir kunde hos. Disse kan avvike fra vilkårene du har i ditt nåværende forsikringsselskap. Ønsker du mer informasjon om forsikringsvilkårene kan du kontakte Kraft Forsikringsmegling AS og din forsikringsmegler hos oss. Vilkår for dine forsikringer vil ligge vedlagt forsikringsavtalen din når du har inngått denne. Forsikringsavtalen forutsetter at du har gitt oss korrekte opplysninger. Dette gjelder også for opplysninger som vi har hentet fra ditt tidligere forsikringsselskap. Du må kontakte oss for å rette opplysninger som ikke er korrekte. Du kan ikke akseptere forsikringer via oss hvis du har noe uoppgjort med oss eller andre forsikringsselskaper.

 

Eiere av uforsikrede registrerte kjøretøy må betale dagsgebyr til Trafikkforsikringsforeningen. Hvis du bestiller forsikring på et uforsikret kjøretøy, er du selv pliktig til å betale gebyret fram til startdato på forsikringsavtalen som vi sender deg i etterkant av din aksept.

Det kan forekomme manuelle eller tekniske feil i vår løsning. Vi forbeholder oss retten til å korrigere feil, og at dette også kan påvirke pris, dekninger og vilkår. I slike tilfeller vil vi alltid kontakte deg når feilen korrigeres.

Du kan når som helst kreve at vi sletter meglerfullmakten, og alle andre opplysninger vi har innhentet om deg/deres selskap. Dersom du ikke blir kunde hos oss vil vi automatisk slette forsikringsavtalen din i henhold til våre sletterutiner.

For å benytte denne tjenesten må du oppgi telefonnummeret ditt, og vi forbeholder oss retten til å ringe deg eller sende deg en SMS for å sikre at du har mottatt tilbudet, og være sikker på at du har fått all relevant informasjon du trenger for å kunne vurdere tilbudet. Vi vil også be om å få e-postadressen din, fordi vi sender all kommunikasjon digitalt inkludert forsikringsavtalen din, vilkårene og eventuelle fakturaer. Kraft Forsikringsmegling AS er et datterselskap av Kraft Finans AS og følger selskapets retningslinjer omkring personvern.  Ønsker du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss direkte eller lese mer på vår hjemmeside: www.kraftfinans.no/personvern/