Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til Boganes Eiendom AS sitt kombinasjonsbygg på Forus i Stavanger.  Totalt ble det hentet inn ca.  40 millioner i emisjonen. Av dette stod Kraft Finans for 34 mill. Leietaker er Kaefer Energy.

Totalt transaksjonsvolum var i overkant av 100 millioner og eiendomsmassen utgjorde drøyt 6.000 kvm.