Markedskommentar: Februar

 

I februar fortsatte markedene i et positivt spor. Målt i norske kroner er verdensindeksen hittil i år opp 9,5 prosent, mens Oslo Børs er opp 8,2 prosent.

Oslo Børs har hatt en god start på 2019. Målt i norske kroner er Oslo Børs opp 8,2 prosent hittil i år. Foto: Istock

Midt oppi alle de positive tallene er nivået på de lange obligasjonsrentene én indikator som avviker fra synet om at verdensøkonomien er i ferd med å bli bedre og at det står bedre til enn fryktet. Obligasjonsrentene har holdt seg lave og eksempelvis har renten på den amerikanske «tiåringen» holdt seg uforandret på 2,7 prosent. Dette er en halv prosent lavere enn i november. Vi har sett et fortsatt sterkt arbeidsmarked i USA og andre land. Dette har igjen ført med seg et større lønnspress og vi har derfor sett at råvareprisene er på vei opp. Samlet sett bør disse faktorene gi inflasjon i systemet og det vil etter hvert gi høyere renter. Den amerikanske sentralbanken har også den siste perioden blitt mer tilbakeholdne med å indikere økning i styringsrenten, noe som også har bidratt til at de lange obligasjonsrentene er holdt igjen.

Den globale økonomiske veksten
Vi har tidligere fortalt at på grunn av mindre ledig kapasitet i ledende økonomier som USA, Tyskland og Storbritannia vil den økonomiske veksten i disse landene sannsynligvis bli lavere i 2019 enn i 2018. Vi vet også at veksten i USA fikk et hopp i deler av 2018 på grunn av skattestimulanser som de ikke får i år. Det er likevel ingen grunn til å tro at dette vil medføre lav avkastning i aksjemarkedene. For sykliske aksjer er det priset inn noe langt verre enn det, men den varslede resesjonen ser vi få tegn til. Vi mener også at det i flere bransjer har blitt underinvestert, noe du kan lese mer om i avsnittet om metallmarkedene. Derfor vil det selv ved en svak etterspørselsvekst være grunnlag for oppgang, siden produksjonskapasiteten etter vår mening har blitt vanskjøttet over flere år.

IT er fortsatt dyrt
De foreløpige resultatene fra første kvartal viser at veksten i selskapsresultatene globalt er i ferd med å falle tilbake. Selv om IT-sektoren har steget kraftig i år er det her resultatveksten butter mest. Veldig mye penger har blitt dyttet inn i IT-sektoren gjennom det siste tiåret, og det har etter vår oppfatning ledet til overkapasitet innen mange teknologiske områder. Spesielt har andelen av bedriftenes investeringsbudsjett som har gått til IT-løsninger og IT-utstyr vært høyere enn hva som er naturlig over tid. Når bedrifter etter hvert prioriterer annerledes, og kanskje også øker lønningene, vil dette påvirke etterspørselen etter teknologiselskapenes varer og tjenester. Selv om kursutviklingen for teknologisektoren har vært god i år, så ser vi ikke tegn til bedring i markedene. Vi tror problemene kan vare lenge. Gitt at teknologiselskaper igjen har blitt dyrere vil vi være ekstra varsomme med å investere tungt i denne sektoren.

Metallmarkedet er et symptom på feilallokering
Vi har sagt det utallige ganger, men dette er viktig; Moderne porteføljeteori, faktorfond, indeksfond og kunstig intelligens har endret hvor kapitalen flyter. Som et resultat har enkelte deler av markedet blitt for rimelige og det blir ikke investert nok til å opprettholde en sunn produksjon. Samtidig ser vi overinvestering i andre sektorer som ikke burde fått så mye kapital. Når kapitalen ikke lenger flyter til de investeringene som gir høyest risikojustert avkastning, vil etter hvert kapitalavkastningen for markedet/indeksen blir lavere fordi investorer og bedrifter hiver penger etter prosjekter som ikke gir avkastning. Vedvarer denne situasjonen i flere år kan det til slutt også resultere i lavere økonomisk vekst og velstand.

For noen år siden fattet vi interesse for metallmarkedene. Interessen kom som følge av at det var en underinvestering og et produksjonsunderskudd i disse markedene. Dette medførte at lagrene for sink ble redusert fra 800.000 tonn til 300.000 i løpet av tre år.  Selv med disse lagertrekkene steg ikke prisen på metaller nevneverdig og derfor har aksjer innen denne kategorien falt de siste to årene. Prisen på sink er for lav til å sette i gang ny produksjon og produksjonsunderskuddet er større enn noen gang. Lagrene har derfor fortsatt å falle fra 300.000 tonn til 64.000 tonn og fortsetter videre nedover. Lagrene kan imidlertid ikke gå i minus og vi forventer at markedene snart får panikk og sender både metallpriser og metallaksjer veldig mye opp. Tiden det tar fra et gruveprosjekt blir planlagt til det er en produserende gruve er som regel 10 år og derfor vil den nevnte markedsskvisen ikke gå over med det første. Denne utviklingen er for oss uforklarlig og på grensen til et mysterium vi ikke har sett på veldig, veldig lang tid. For oss ser det ut som om markedet kanskje har kortsluttet.

Fysiske metallmarkeder er oversiktlige. Akkurat nå er dette en syklisk sektor med en stor ubalanse på grunn av underinvesteringer og lave og fallende fysiske lagre. I andre sykliske næringer har vi ikke like sterke indikatorer fordi det ikke eksisterer en troverdig global etterspørsels- og lagerstatistikk. Vi mistenker likevel sterkt at metallsektoren ikke er den eneste der det har blitt underinvestert. Også de fleste andre aksjene i sykliske sektorer har vært lavt priset over svært lang tid, noe som har holdt tilbake investeringene. Selv om metallprisene kanskje stiger først, tror vi også at prisen på andre varer og tjenester etter hvert vil stige som følge av en underinvestert produksjonsside/tilbudsside.

Politikk
Vi har ikke store forutsetninger for å spå mye om den politiske utviklingen, men det er klart at den har overstyrt mye det siste året. Spesielt med hensyn til hva som er populært og upopulært å investere i. Vi tror Brexit kommer til å bli utsatt.  Verken regjeringen eller opposisjonen i Storbritannia ønsker et uavklart brudd med EU, en såkalt hard brexit.

For tidlig å klippe snoren? Vi tror det ikke blir noe endelig brudd mellom Storbritannia og EU i løpet av mars. Verken regjeringen eller opposisjonen i Storbritannia ønsker en såkalt hard brexit. Foto: Istock

 

Mvh

Ross Porter

Aktiv Forvaltning

Ross Porter

Alder: 42
Firma: Kraft Finans
Stilling: Leder Aktiv Forvaltning
Utdannelse: Siviløkonom NHH Bergen

Bakgrunn:
1999-2000: Analytiker Statens Pensjonsfond Utland.

2000-2010: Rentefondsforvalter og aksjeanalytiker SKAGEN Fondene.

2010 – 2013: Aksjefondsforvalter SKAGEN Fondene.


Ga bidrag til barneavdelingen på UNN

Kraft Finans har i år valgte i gi selskapets julegave til et veldedig formål. Valget falt på barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø).
Denne uken kunne kontorleder ved Kraft Finans’ Tromsø-kontor, Ronny Hansen overrekke 15.000 kroner til sykehuset. Gaven ble mottatt av Tove Smedstød, leketerapeut ved UNN.
- Dette setter vi veldig stor pris på. Gaven vil komme mange barne og unge til gode i årene framover. Både i form av hobbymateriell, leker, gaver og andre ting, sier Smedsrød fra UNN.
Alle ansatte ved Kraft Finans’ seks kontorer i Norge er med på bidraget.
- Dette synes vi er kjempehyggelig. Vi håper at bidraget og gaven kan være med på å bidra til at tilværelsen for de som er på barne- og ungdomsavdelingen blir litt lysere. Vi er veldig glad for at vi valgte å gi årets julegave til et veldedig formål og oppfordre andre bedrifter og ansatte til å gjøre det samme, sier kontorlederen for Kraft Finans i Tromsø.

 


Kraft Finans AS søker formuesforvaltere

 

Selskapet opplever betydelig vekst og ønsker å styrke laget med 5-10 formuesforvaltere i 2019. Vi leter etter formuesforvaltere til alle våre kontorer. Søkere uten relevant erfaring kan bli vurdert til stilling som junior formuesforvalter.

Arbeidsoppgaver:

Identifisere, søke og videreutvikle lange kunderelasjoner
Tilby investeringsløsninger som samsvarer med kundens situasjon, ønsker og målsetninger
Oppfølging av eksisterende og nye kunder

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Søkere må ha høyere utdanning innen finans eller økonomi
Bestått AFR-sertifisering er ønskelig, men for den rette kandidaten vil selskapet legge til rette for sertifisering.
Søkere bør ha et etablert kundenettverk, men nyutdannede vil også bli vurdert
Selvstendig, offensiv og resultatorientert
Faglig kompetanse og integritet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Gode betingelser for de rette kandidatene
En interessant og utfordrende stilling i et selskap i vekst
Arbeidssted vil være ved våre kontorer i Oslo, Sandnes, Trondheim, Ålesund og Tromsø.

For mer informasjon om stillingene kontakt daglig leder ved de respektive kontorene:

Oslo: 
Anders Gøllner.
E-post: ag@kraftfinans.no
Telefon: 957 52 113

Sandnes:
Alf Rune Svee
Epost: arsvee@kraftfinans.no
Telefon: 99312388

Tromsø:
Ronny Hansen
Epost: rhansen@kraftfinans.no
Telefon: 41212164

Trondheim:
Morten Aune:
Epost: maune@kraftfinans.no
Telefon: 99703097

Ålesund:
Christian Muri
Epost: cmuri@kraftfinans.no
Telefon: 90966069

 

Søknad og CV sendes til jobb@kraftfinans.no 

Merk søknaden med hvilket kontor du ønsker å jobbe ved.

Søknadsfrist er 10. november 2018. 

Om arbeidsgiveren:
Kraft Finans AS ble stiftet i 2001 og er et norsk verdipapirforetak som tilbyr finansiell rådgivning til formuende privatpersoner, selskap og stiftelser. Selskapets største eier er Bjørn Maaseide gjennom sitt selskap Maaseide Promotion AS.

Kraft Finans AS tilbyr tjenestene investeringsrådgivning, mottak/formidling av ordre og aktiv forvaltning. Selskapet etablerte i 2018 Kraft Fondene. Første fond ut er Kraft Global. Dette vil være et satsingsområde i årene som kommer og målet er å bli en stor aktør på det nordiske fondsmarkedet.

Kraft Finans AS er også en av initiativtakerne bak etableringen av Kraft Bank AS. En bank selskapet også har en eierpost i.

Vi har kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Oslo og Sandnes. Det er 32 heltidsansatte i selskapet.

Kraft Finans AS forvalter og gir råd til 1500 kunder som samlet har plassert cirka 4 milliarder kroner til forvaltning. Kundetilfredsheten hos kundene måles jevnlig og er på over 80 poeng av maksimalt 100 poeng. Selskapet har vokst betydelig den senere tid og har ambisjoner om videre vekst i det norske markedet.