Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til Midt-Norge Bilpark AS med eiendommer i Stjørdal og Orkanger.  Totalt ble det hentet inn ca.  38 millioner i emisjonen. Hovedleietaker er Møller Bil AS.

Totalt transaksjonsvolum var i overkant av 100 millioner og eiendomsmassen utgjorde drøyt 6.000 kvm.