Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til Skoggata 19 i Moss.  Totalt ble det hentet inn ca.  56 millioner i emisjonen. Leietaker er Statens Vegvesen.

Totalt transaksjonsvolum var i overkant av 150 millioner og eiendomsmassen utgjorde drøyt 5.000 kvm.