Visste du at pengene dine taper seg i verdi ved å stå på en bankkonto?

– I dag får privatpersoner og bedrifter knapt rente på pengene de har stående på konto. Ved å plassere pengene i et høyrentefond er det høy sannsynlighet for at du får betydelig bedre rente enn i banken, sier Stian Pedersen.

Pedersen er investeringssjef i Kraft Finans, og selskapet har det siste året opplevd en eksplosiv vekst av kunder som ønsker å flytte kapital bort fra tradisjonell banksparing, og over i høyrentefond. Både privatpersoner og bedriftsledere har sett seg lei på den svake avkastningen de har fått på egen eller bedriftens overskuddslikviditet.

Dagens rentenivå er historisk lavt, og de største bankene tilbyr i dag bedriftskontoer med 0,0 prosent rente. I tillegg tilbys det ulike kapitalkontoer, men også der er rentenivået svært lavt. Justert for inflasjon, så taper pengene seg i verdi hvert eneste år de blir stående på slike kontoer.

Bare i 2020 plasserte Kraft Finans’ kunder 400 millioner kroner i høyrentefondet Kraft Høyrente, som er selskapets eget høyrentefond. Kraft Finans kunder er hovedsakelig privatpersoner eller bedriftseiere som sitter på overskuddslikviditet. Disse pengene blir som regel plassert i aksjefond, eiendom og høyrentefond.

– Investering i høyrentefond fungerer som en meget god diversifisering til resten av investeringsporteføljen. Vårt høyrentefond er et godt alternativ for personer eller bedrifter som ønsker bedre inntjening på overskuddslikviditeten, sier Pedersen.

Investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen.

Dette er penger det normalt sett ikke er behov for i den daglige driften, og da er det dumt at de blir stående og forvitre på en bankkonto.

– Kraft Høyrente er også et populært valg hos kunder som ikke ønsker å eksponere seg for den risikoen som finnes i aksjemarkedet, føyer Pedersen til.

 

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift

Maaseides satsing på finans

Kraft Finans er en av Bjørn Maaseides store satsinger innen finans, og i dag eier han 45 prosent av selskapet.

Maaseide har selv valgt å plassere en betydelig del av sin egen overskuddslikviditet i Kraft Høyrente.

– Jeg er meget fornøyd med den utviklingen Kraft Høyrente har hatt. Det å plassere kapital i et høyrentefond, er en fornuftig plassering av likviditetsmidler. Dette bidrar til en god diversifisering i porteføljen, sier Maaseide.

LES MER OM KRAFT HØYRENTE HER

Trygghet, god avkastning og likviditet

Kraft Høyrente forvaltes av Øivind Thorstensen. Han deltar selv ofte i møter med privatpersoner eller selskaper som har overskuddslikviditet stående på bankkonto.

Det er som regel tre ønsker som går igjen i disse møtene; Trygghet, god avkastning og likviditet.

Thorstensen har derfor som mål å ha en portefølje som best mulig representerer et tverrsnitt av norsk kjerneøkonomi.

– Vi investerer kun i selskaper som har en velprøvd forretningsmodell, god kontantstrøm og en sunn gjeldssituasjon, sier Thorstensen.

Øivind Thorstensen, forvalter av Kraft Høyrente.

Nærmer seg én milliard kroner

Han startet forvaltningen av Kraft Høyrente i august 2019. Siden oppstart har høyrentefondet levert en avkastning på over 14,85* prosent, og målt i avkastning har fondet vært et av Norges beste. I 2020 endte avkastningen til fondet på 6,91 prosent.

– På bare 20 måneder har det blitt plassert over 1,2 milliard kroner i fondet. Plasseringene kommer hovedsakelig fra privatpersoner og bedrifter som ønsker seg bedre avkastning enn hva som er tilgjengelig i bank, til en relativt lav risiko, sier Thorstensen.

– Hva kan kundene forvente av avkastning i årene som kommer?

– Vi har som mål å levere mellom 4 og 6 prosent i årlig avkastning. Bakgrunnen for målsettingen er at Kraft Høyrente har investert i selskaper med god kredittrisiko.

Populære modellporteføljer

Kraft Høyrente er også et av fondene i modellporteføljene som Kraft Finans tilbyr kundene. Modellporteføljer er investeringer i det Kraft Finans mener er de beste aksje- og rentefondene. Kundens forventninger til avkastning og risikoprofil avgjør hvor mye renter og aksjefond modellporteføljene inneholder. Kraft Finans har en egen seleksjonsgruppe som velger blant de beste aksje- og rentefondene og de velger blant over 50 000 fond fra hele verden.

Modellporteføljer er i dag et av Kraft Finans’ mest etterspurte investeringsprodukt. Fondsporteføljene har som mål å gi fondsinvesteringer den nødvendige diversifiseringen, slik at kunden på lang sikt kan oppnå best mulig risikojustert avkastning.

– Alle som har overskuddskapital og vurderer å plassere penger bør ha en overvekt av likvide investeringer i porteføljen. Fondsmarkedet er spesielt god egnet til å ivareta kundens likviditet, fleksibilitet, risikoprofil og sikkerhet, da alle fond vi bruker er underlagt reguleringer og tilsyn fra myndighetene. Våre modellporteføljer investerer i et tverrsnitt av global økonomi, og er konstruert for å gi investorene best mulig avkastning til lavest mulig risiko, sier Georg Gøllner, som er ansvarlig for modellporteføljene til Kraft Finans.

Klikk her hvis du ønsker å snakke med en rådgiver om investering i Kraft Høyrente?

Kundene ga Kraft Finans AAA-rating

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en helhetlig rådgivningstjeneste og forvalter overskuddslikviditeten til enkeltpersoner, familier og selskaper. Selskapet har nå over 5 milliarder kroner under forvaltning og cirka 2000 kunder.

Kundenes investeringer er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, aksjer, eiendom og selskapets egen fondsforvaltning, som i dag består av fondene Kraft Høyrente og Kraft Global. Kraft Finans har i dag kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandnes, Ålesund og Tromsø.

Nylig gjennomførte analyse- og rådgivingsselskapet INNSIKT (tidligere Markedsføringshuset) en kundeundersøkelse rettet mot kunder i Kraft Finans. Selskapet leverer ifølge kundene jevnt over bra på alle fasene i samarbeidet og gir selskapet en imponerende score på 81 poeng av 100 mulige. Den høye scoren på kundeundersøkelsen gjør at Innsikt nå har gitt Kraft Finans en AAA-rating i kundetilfredshet. Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, er strålende fornøyd med at selskapet nok en gang scorer høyt i kundeundersøkelser:

– Vi er veldig stolte over dette resultatet. Kundene våre er veldig fornøyd med den rådgivningstjenesten vi leverer dem og det er spesielt hyggelig å se at vi har ansatte som det er positivt å samarbeide med.

Klikk her hvis du ønsker å snakke med en rådgiver om investering i Kraft Høyrente?

*Kursdato 28. april 2021.
Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Carne Group (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.