Nok et år er unnagjort og nå står julehøytiden for tur igjen. 2021 ble et år hvor pandemien har preget hverdagen vår. Optimisme og glede ved et gjenåpnet samfunn ble raskt avløst av en ny smittebølge og gjeninnføring av restriksjoner og smittereduserende tiltak.

De aller fleste av oss ser nok frem til dagen der vi igjen kan leve som normalt og pandemien er på retrett. Samtidig gjør vi som alltid det beste ut av sitasjonen og er optimistiske med tanke på framtiden. 😊

Til tross for urolighetene som har preget markedet de siste månedene er vi likevel optimistiske for det kommende året. God inntjening blant selskapene, forventning om ytterligere global vekst, og ikke minst gjenåpning av samfunnet i takt med stigende vaksineringsgrad, gjør at vi har troen på at markedene vil gi god avkastning på kapitalen også i 2022.

Vi i Kraft Fondene ønsker å takke alle våre kunder for tilliten dere har vist oss i 2021, og vi ser frem mot et videre samarbeid i årene som kommer.

Ta ekstra godt vare på hverandre i julehøytiden.

God jul og riktig godt nytt år! 🎄🎅🤶

 

Hilsen alle oss i Kraft Finans