Milepæl for vårt nye rentefond

Kraft Høyrente så dagens lys i august 2019 og drøyt seks måneder senere har det blitt investert over én halv milliard kroner i fondet. Den 26. februar målte AUM-en 571 millioner kroner. I snitt har det månedlig blitt investert cirka 100 millioner kroner i fondet.

Den store investeringsviljen det har vært i fondet kan selvfølgelig relateres til avkastningen fondet har levert – og ikke minst historikken til fondets forvalter, Øivind Thorstensen.

Kjøp Kraft Høyrente her

Fondet befinner seg i risikoklasse 2 (2 av 7), men har siden oppstart levert en avkastning på 4,46 prosent*. Målt i avkastning er det ingen andre norske høyrentefond som har gjort det like bra.

– Vi er veldig godt fornøyd med starten fondet har hatt og det er hyggelig at også kundene ser ut til å være veldig godt fornøyd, sier Thorstensen.

Høy aktivitet i den aktive forvaltningen

Han har 17 års erfaring fra noen av Londons største forvaltningsselskap og har de siste årene vært en av Norges mest suksessrike renteforvaltere. Thorstensen har en tydelig forvaltningsfilosofi og det som skiller ham fra flere andre forvaltere er graden av aktivitet han legger i forvaltningen. I tillegg til selve porteføljeforvaltningen er han alltid på jakt etter å ta del i de andre mulighetene som finnes i markedet.

– Enkelt forklart så handler det om kjøpe billig fra en part og selge dyrere til en annen. Dette gjør vi gjennom å ta posisjoner som de store aktørene mener er for små og som derfor ender opp med å bli oversett. I tillegg er vi veldig aktive i emisjonsmarkedet, sier Thorstensen.

Et godt alternativ til sparekonto

Han er beredt til å bruke alle verktøyene som finnes i verktøykassen for å sikre kundene en så god avkastning som mulig innenfor fondets mandat.

– Vi skal fortsette å levere gode resultater, men for å lykkes med en høy grad av aktiv forvaltning så må vi ha et så stort handlingsrom og bruke alle redskaper som er tilgjengelig. For å sikre dette handlingsrommet, kan det bli aktuelt å stenge fondet når det når en viss størrelse, sier Thorstensen.

Fornøyd direktør

Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, er også veldig fornøyd med starten til Kraft Høyrente.

– Vi hadde tro på at Kraft Høyrente ville passe godt inn sammen med vårt øvrige produktspekter, og det har vist seg å stemme veldig bra. Kundene har tatt veldig godt imot fondet. Det er hyggelig å tilby dem et godt alternativ til høyrentekontoer hos bankene. Her får de god rente til en relativt lav risiko, sier Byberg.

Trygghet, god avkastning og likviditet

Han trekker frem at Kraft Høyrente er spesielt populært hos selskaper med overskuddslikviditet stående på bankkontoen. Hos dem er det som regel tre preferanser som går igjen;

Les mer om plassering av overskuddslikviditet

– Kraft Høyrente er et godt redskap for bedrifter som ønsker en bedre inntjening på overskuddslikviditeten. Dette er penger som det normalt sett ikke er behov for i den daglige driften. Disse pengene taper seg i verdi om de blir stående på en høyrentekonto, sier Byberg.

Sveinung Byberg, administrerende direktør i Kraft Finans, gleder seg over at Kraft Høyrente har fått en god start.

Stenge fondet?

Hvis investeringene i fondet fortsetter på samme nivå som i dag, så vil fondet bikke 1 milliard kroner til sommeren. Da vil fondet sannsynligvis lukkes for nye investeringer.

– For at vi skal fortsette å lykkes med å levere god avkastning er det viktig med handlingsrom. Den mister vi hvis fondet blir for stort. Alt handler om best mulig risikojustert avkastning for kundene, avslutter Thorstensen.

Her kan du lese mer om Kraft Høyrente

* Avkastning per 26. februar 2020.