Kraft Bank, som er under etablering skal hjelpe kunder som har økonomiske utfordringer eller en komplisert økonomi, selv om de har betalingsanmerkninger eller av andre grunner ikke får lån i andre banker. Initiativtakerne til banken er selskapene Kraft Finans AS og Maaseide Promotion AS. Det skal gjennomføres en kapitalinnhenting på mellom 200 – 300 millioner kroner.

Klikk her for å komme til de nye nettsidene