Tirsdag 5. juni så Kraft Fondene dagens lys. Dette er en viktig satsing for Kraft Finans og målet er å bli en stor aktør på det nordiske markedet.
– Vi er svært fornøyde med å kunne lansere Kraftfondene. Dette er en satsing vi har veldig stor tro på og som vi føler oss trygge på at vil gi god avkastning for kundene, sier administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg.

Styreleder Svein-Ivar Førland, administrerende direktør Sveinung Byberg, fondsforvalter Ross Porter, samt eier og styremedlem Bjørn Maaseide kunne tirsdag 5. juni stolt presentere Kraft Fondene.

Først fond ut av Kraft Fondene er Kraft Global. Dette er et fond med det bredeste mandatet, noe som vil gi en størst mulig meny til å finne de rimeligste aksjene.
– Nå starter vi først Kraft Global og har planer om å utvide med flere aksje- og rentefond. Vi har et ønske om å bygge videre på den kompetansen som allerede finnes i regionen, sier Byberg.

Ross Porter har ansvar for å forvalte fondet.
43-åringen har en fortid som analytiker i Oljefondet og porteføljeforvalter i SKAGEN Fondene. De siste årene har han vært leder av aktiv forvaltning i Kraft Finans.
Porter har en verdibasert forvaltningsfilosofi.
– Vi har som mål at hver enkelt plassering skal ha en solid verdistigning i løpet av to år. Dette målet forutsetter etablerte forretningsområder og sunne balanseverdier i selskapene som kjøpes, sier Porter.
Kraft Finans har de siste årene levert gode resultater på rådgivning og forvaltning for personer og selskaper med overskuddslikviditet. Kraft Fondene vil i utgangspunktet ha en bredere appell, slik at alle som vil kan starte med langsiktig sparing eller pensjonssparing i Kraft Fondene.
– Historisk sett har aksjemarkedet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på cirka 10 %. Vårt mål er å gi en betydelig meravkastning utover dette og jeg har store forventninger til at avkastningen fondet skal levere, sier Porter.

På kraftfondene.no kan du investere i fondet eller lese mer om det.