På grunn av situasjonen som nå utspiller seg i Ukraina kommer vi her med litt informasjon om rente- og aksjeforvaltningen i Kraft Finans, og hvordan de eventuelt vil påvirkes av krigshandlingene.  
Etter mye sabelrasling og stadig oppskaleringer, var det ikke uventet at Russland i natt startet en invasjon av Ukraina. Dette kommer ikke til å bli en enkel geopolitisk sak for Russland og det er forventet at vesten innfører flere sanksjoner utover dagen. Historisk sett har faktisk markedet bunnet ut før de fleste kriger/invasjoner, fordi markedet har en tendens til å vær flink å spå fremtiden.

I Kraft Finans’ forvaltningsavdeling er vi opptatt av å holde oss til vår fastlagte forvaltningsfilosofi. Det vil si å investere i gode selskap som gjør at over tid, vil situasjoner som vi nå opplever i Ukraina,  ikke ha noe betydning for verdiskapningen i de underliggende selskapene vi investerer i.

Akkurat nå er det ingenting som tilsier at situasjonen vil påvirke verdensøkonomien i veldig stor grad. De fleste kunder i Kraft Finans vil sannsynligvis bli lite påvirket av situasjonen, bortsett fra at vi i det korte bildet kan forvente oss stor volatilitet i markedet.
Under kommer vi til å ta for oss hvor fokuset nå ligger i rente- og aksjeforvaltning i Kraft Finans.

Renteforvaltning i Kraft Finans
Sett i lys av situasjonen som nå utspiller seg i Ukraina er det viktig å ha dette i bakhodet; Bortsett fra råvarer er verken Russland eller Ukraina en vesentlig handelspartner for vesten, og selv under den kalde krigen ble råvarer som olje og gass eksportert til vesten. Ukrainas økonomi er på 150 milliarder dollar, mens Russlands er på 1300 milliarder dollar. Til sammenligning er Italias økonomi betydelig større enn Russlands.

Det er akkurat nå umulig å spå hvor lenge dette vil vare, men her er hvor fokuset bør ligge i tiden som kommer:

1) Kraft Høyrente har INGEN direkte eller indirekte eksponering mot Russland eller Ukraina.

2) Situasjonen i Ukraina vil i utgangspunktet ikke ha noe å si for kredittrisikoen til våre selskaper. Det er faktisk en mulighet for at kredittrisikoen går ned som følge av krigføringen.

3) Markedsrisikoen vil naturligvis være høyere, men vi tror den vil legge seg relativt fort. Dette er noe markedene har forventet en stund, og nattens invasjon kom på ingen måte overraskende. Samtidig vil nok flere sentralbanker være tilstede og passe på at markedene vil være funksjonelle.

4) Kraft Høyrente har en stor kontantbeholdning. Hvis situasjonen fører med seg mye støy så er vi klare. Vi har forberedt oss på denne eventualiteten en god stund.

5) Vi tror situasjonen som nå utspiller seg vil påvirke markedet hardest i dag, og derfor er det viktig å løfte blikket, siden vi tror markedet kommer til absorbere dette relativt raskt.

Aksjeforvaltning i Kraft Finans
På lang sikt er det fundamentale verdier som driver aksjer oppover, mens i det korte bildet er det hovedsakelig støy og sentiment som styrer kursene. Økt volatilitet er «bra» for en fondsforvalter – for det kan tilgjengeliggjøre noen selskaper som kanskje virket for dyre før. Spesielt i Kraft Fondene, der vi fokuserer på kvalitetsselskaper som vi ønsker å holde over lang tid, er dette gunstig. Selskaper med sterke kvaliteter er som regel «dyre», men kan bli investerbare under korreksjoner.

Over er det illustrert hva som betyr noe på lang sikt. Det viktigste er å investere i selskaper som over tid vokser summen av inntjening og økt utbytte. I det kortere bilde kan priser på aksjer svinge, men akkumulering av inntjening er viktigst.

De fleste kundene i Kraft Finans, som er eksponert mot aksjer igjennom modellportefølje eller intern forvaltning, holder hovedsakelig en overvekt av kvalitetsselskaper. Dette er typisk selskaper som har positiv salgsvekst, bra avkastning på investert kapital og egenkapital, lite gjeld, solide marginer og høy cash conversion. Disse selskapene fortsetter å skape verdier for aksjonærene uavhengig om volatiliteten er høy eller lav – og det får man reflektert i kursen over tid.

I sum eier kundene i Kraft Finans aksjer som har positiv salgsvekst, lite gjeld og bra avkastning på kapital. Det er det viktigste uansett hvilke vei kursene svinger, så er det viktig at kunder forstår at de eier solide aksjer som fortsetter å skape verdier til aksjonærene uansett om kursene svinger unormalt mye opp eller ned.
Interessant nok er Microsoft den største aksjeposisjonen, i både modellporteføljene og Kraft Global. Vi er overbevist om at dette selskapet vil fortsatt skape sterke verdier for investorer de neste 10 årene. Men det betyr ikke at man ikke får volatilitet (aksjen er ned 15 % i år etter 53 % oppgang i fjor). Det er prisen vi må betale for å ta del av verdiskapningen i aksjemarkedet. I år ser vi sterke kurssvingninger – noe vi nesten har vært immune mot siden starten av covid. Vi ser også at de aksjene som har gått best siden mars 2020, er de som korrigerer hardest. Dette er relativt normal oppførsel i korreksjoner, men vi bør ikke prøve å time de.

Det er også verdt å nevne at historisk sett har S&P steget 27 % i snitt påfølgende 12 måneder etter en korreksjon.

Situasjonen som nå utspiller seg i Ukraina har ikke endret vårt syn på hva som er et godt selskap basert på at aksjekurser svinger eller at markedet korrigerer. Det som fortsatt vil skape aksjeverdier er selskaper som har noe form for vekst og investerer pengene sine i egen drift til høy avkastning. Det vil etter hvert også reflekteres i kursutviklingen, som illustrert i den første grafen. Det er også verdt å zoome ut på aksjegrafene i tider med uro. Vi investerer i det lange bildet, ikke for å prøve å treffe bunner eller topper eller kortsiktige prisendringer.

I tider som dette tillater vi oss å låne Holberggrafens eminente graf som viser hvordan globale kriser, kriger og krakk har påvirket aksjemarkedet på lang sikt.

Avslutningsvis vil vi bare si at vi kommer til å følge situasjonen tett, og vil komme med nye oppdateringer hvis situasjonen utvikler seg og det er behov for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Øivind Thorstensen
Forvalter Kraft Høyrente

Simen André Aarsland Øgreid
Forvalter Kraft Global

Georg Gøllner
Leder seleksjon Modellporteføljene