Øivind Thorstensen er ny leder av Kraft Fondene og har dermed overtatt det overordnede ansvaret for forvaltningen i Kraft Finans.

Øivind Thorstensen

Thorstensen har siden august 2019 forvaltet høyrentefondet Kraft Høyrente. Han får nå en mer sentral rolle i Kraft Finans’ satsing på egen forvaltning. Forvaltningen i Kraft Finans har i dag om lag 1 milliard kroner under egen forvaltning, fordelt på rentefondet Kraft Høyrente, aksjefondet Kraft Global og ulike Aktiv Forvaltnings-mandat.
– Vi er veldig fornøyd med den jobben Øivind Thorstensen har gjort med å forvalte Kraft Høyrente, der både avkastningen og AUM har vært meget tilfredsstillende siden oppstart i august 2019. Nå ser vi frem til at han får en enda mer sentral rolle i Kraft Finans, sier administrerende direktør Sveinung Byberg.

Solid start for Kraft Høyrente
Øivind Thorstensen har lang erfaring med kredittforvaltning i noen av Londons største forvaltningsselskap. Han har de siste årene vært en av Norges mest suksessrike renteforvaltere og startet jobben med å forvalte Kraft Høyrente i 2019. Etter kun 12 måneders drift har fondet en forvaltningskapital på 780 millioner kroner. I likhet med sammenlignbare rentefond ble også Kraft Høyrente rammet av coronakrisen, men fondet har hentet seg imponerende raskt inn igjen, og har siden oppstart levert en avkastning på i overkant av 7,3 prosent.

Thorstensen skal fortsatt ha ansvar for forvaltningen av Kraft Høyrente, men som øverste ansvarlig for forvaltningen i Kraft Finans, vil han også få en sentral rolle i forvaltningen av aksjefondet Kraft Global og de ulike Aktiv Forvaltnings-mandatene. Ansvaret for aksjeforvaltningen vil han dele med Simen Aarsland Øgreid, som etter flere år som ansatt i selskapets forvaltningsavdeling, tar steget opp og blir forvalter.
– Vi ønsker derfor å orientere aksjeforvaltningen mer mot den filosofien som Thorstensen står for, og dermed bygge videre på hans suksess. I tillegg har vi et meget stort forvaltertalent i Simen Aarsland Øgreid og vi ønsker å gi ham tillit som forvalter. Vi tror at kombinasjonen av Thorstensens erfaring, filosofi og Aarsland Øgreids talent vil dra forvaltningen vår i en ny retning som passer vår kundegruppe, sier Byberg.

Ser mot Norden
– Simen er et stort talent som jeg ser frem til å jobbe enda tettere sammen med i årene som kommer.  Vår aksjeforvaltning vil fortsatt være global, men vi kommer nok til å rette oss mer mot det nordiske markedet. Dette sammenfaller bra med at Norden også er hjemmebanen til Kraft Høyrente, og således et marked vi kjenner veldig godt, sier Thorstensen.
Han ser frem til å strømlinjeforme filosofi og strategi mellom Kraft Høyrente, Kraft Global og de ulike Aktiv Forvaltnings-mandatene.
– Mye av grunnfilosofien i Kraft Høyrente har vært å skape en portefølje som utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi. Vi kommer derfor til å orientere aksjeforvaltningen mer inn mot gjennomsiktige portefølje, bestående av selskaper som scorer bra på lønnsomhet, soliditet, trend og momentum. Vi ønsker å investere i selskaper som vil være etterspurt igjennom enhver syklus, og vi vil naturligvis ha en aktiv forvaltningsfilosofi i bunn, med mål om en god risikostyrt avkastning over tid, sier Thorstensen.

Organisasjonsendringer
Samtidig som det nå blir gjennomført organisasjonsendringer i Kraft Fondene, har Ross Porter valgt å søke nye utfordringer.
– Vi takker Ross for den jobben han har gjort med å bygge opp forvaltningsavdelingen i Kraft Finans. Ross er en person som sitter på enormt mye kunnskap, og vi er takknemlige for at han har delt sin kunnskap med oss de siste fire årene. Vi ønsker ham lykke til videre, sier Sveinung Byberg.