Midt-Norge: Møller Bil, Trøndelag

Forventet årlig avkastning: 9-10 %
Estimert årlig utbytte: 3 % (10 % utdelingskapasitet)
Kjøpspris: NOK 105 mill.