Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til kjøp av Langeland Handelspark i Kongsvinger. Totalt ble det hentet inn nærmere 100 millioner i emisjonen. Av dette stod Kraft Finans for drøyt 53 millioner.

Totalt transaksjonsvolum var i underkant av 300 millioner og eiendomsmassen utgjorde ca. 14.400 kvm.