Emisjonen i Offentlig Eiendomsinvest I AS er nå stengt. Tegningsfristen var fredag 18. februar og da fristen utløp hadde 343 investorer valgt å tegne seg i emisjonen. Det totale tegningsbeløpet endte på 372,1 millioner kroner. Kraft Finans var emisjonstilrettelegger i emisjonen og er veldig godt fornøyd med interessen investorene har vist for eiendomsfondet.

Offentlig Eiendomsinvest I AS har som mål å bygge opp en portefølje bestående av offentlige eiendommer. Fondet skal etter planen fylles med tre til seks eiendommer. De to første eiendommene i prosjektet er to attraktive eiendommer i Kongsvinger, som er leid ut til Politiet, Tollregionen Øst og Domstoladministrasjonen i området.

Etter hvert som porteføljen i fondet vokser, og en oppnår budaksept på nye offentlig eiendommer, er planen å åpne for nye emisjoner i fondet.

Investering i eiendom med offentlige leietakere har vært en stor suksess for Kraft Finans’ kunder. De siste fem årene har de investert i 27 forskjellige eiendommer, der de fleste har vært offentlige bygninger.

I 2021 ble ti av eiendommene videresolgt. Inkludert årlige utbytter satt kundene igjen med en avkastning på mellom 24 og 53 prosent, avhengig av hvilke eiendommer de har investert i.