Investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen, og administrerende direktør, Sveinung Byberg.

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en svært vellykket satsing innenfor eiendomsinvesteringer. Nå skal selskapet ta nye steg og er derfor på jakt etter personer som vil bli en del av en veldig ambisiøs satsing innenfor corporate finance. Vi jakter derfor nye kolleger som kan jobbe fra enten hovedkontoret vårt i Sandnes eller kontoret vårt i Oslo. 

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en svært vellykket satsing innenfor eiendomsinvesteringer. Nå skal selskapet ta nye steg og er derfor på jakt etter personer som vil bli en del av en veldig ambisiøs satsing innenfor corporate finance.

Vi er derfor på jakt etter følgende stillinger:

Corporate Finance Associate (2 stillinger):

For å bygge opp rundt selskapets satsing innen corporate finance har vi ledig to stillinger som Corporate Finance Associate. Stillingene innebærer blant annet å utarbeide analysemodeller, delta i klientmøter og bidra til forretningsutvikling i selskapet.

 

Partner/Senior Corporate Finance (1 stilling):

Vi søker også etter en partner/senior som vil være sentral i etableringen og utviklingen av corporate finance i selskapet. Her er vi spesielt på jakt etter en person med lang og bred erfaring fra corporate finance, og med spesielt godt kjennskap til eiendomsmarkedet.

 

AIF-Forvalter (1 stilling):

I en naturlig forlengelse av satsingen innen corporate finance er vi på jakt etter en AIF-forvalter. Personen skal lede Kraft Finans satsingen innen egne AIF-områder, og de søker en person som har bred kompetanse innenfor forvaltning av eiendomsporteføljer eller annen forvaltningserfaring. Her er det også en fordel om man tidligere har arbeidet innenfor regulert virksomhet.

Arbeidsoppgaver:

·       Avansert finansiell modellering

·       Utarbeidelse av salgsmateriale

·       Produsere investorpresentasjoner og memorandum

·       Delta i klientmøter

·       Bidra til forretningsutvikling

·       Lede selskapets AIF-satsing (AIF-forvalter)

·       Forvalte eiendomsporteføljen (AIF-forvalter)

Kvalifikasjoner og egenskaper:

·        Søkere må ha høyere utdanning innen finans, økonomi eller eiendom.

·        2-10 års relevant arbeidserfaring

·        Sterk interesse for finans- og eiendomsmarkedet.

·        Høy arbeidskapasitet, med evne til å arbeide under press og ferdigstille innen tidsfrister

·        Strukturert

·        Høy faglig integritet

·        Avansert relevant MS Excel- og PowerPoint-kompetanse

·        Flytende norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

·        Gode betingelser og bonusordning.

·        En interessant og utfordrende stilling i et selskap i vekst

·        Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Sandnes eller ved vårt kontor i Oslo.

Søknadsfrist: Snarest

Stillinger: 4

Trykk her for å søke stillingene

 

Om Kraft Finans: 

Kraft Finans AS ble stiftet i 2001 og er et norsk verdipapirforetak som tilbyr finansiell rådgivning til formuende privatpersoner, selskap og stiftelser. Selskapets største eier er Bjørn Maaseide gjennom sitt selskap BFBK Finans AS.

Kraft Finans AS tilbyr tjenestene investeringsrådgivning, mottak/formidling av ordre og aktiv forvaltning. Kraft Finans mottok i 2020 konsesjon fra Finanstilsynet for å drive corporate virksomhet. Selskapet etablerte i 2018 Kraft Fondene. Første fond ut var Kraft Global og i 2019 ble også rentefondet Kraft Høyrente lansert.

Kraft Finans AS er også en av initiativtakerne bak etableringen av Kraft Bank AS.
Vi har kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Oslo, Bergen, Sandnes og Kristiansand. Det er 36 heltidsansatte i selskapet.

Kraft Finans AS forvalter og gir råd til cirka 2000 kunder som samlet har plassert om lag 6 milliarder kroner til forvaltning. Kundetilfredsheten hos kundene måles jevnlig og er på over 80 poeng av maksimalt 100 poeng. Selskapet har vokst betydelig den senere tid og har ambisjoner om videre vekst i det norske markedet.